e

Lavastamise kursus

Oktoobrist veebruarini ja praktikakuu

Kes on lavastaja?

Lavastaja

Lavastaja on sõnumiga loovisik, kes vormistab selle sündmuseks kunstilises (teatri)ruumis. Ta on lavastusprotsessi kandja.

Lavastamise kursus tutvustab teatrilavastaja loomingulist kutset, käsitöö põhitõdesid, näitleja ning lavastaja vahelist koostööd, lavastuse ülesehitust ja kompositsiooni ning lavastamisele tausta loovaid psühholoogilisi, tajumuslikke, teoreetilisi ja praktilisi teadmisi. Kursus toimub hübriidõppena, loengu ja seminari vormis võrgukeskkonnas juhendaja osalusel reaalajas ning  juhendaja mentorlusega proovide ajal. Kursus hõlmab ka nõustamist isikupärase lavastusmaterjali loomiseks.  Vt täpsemat kava allpool.

Õpime

looma terviklikku lavastust teatris või muus loomingulises keskkonnas. Lavastamise õpe lähtub praktilisest Stanislavski viimase perioodi tegevusliku analüüsi meetodist (tuntud kui Active Analyses, mis siiani on pigem tuntud näitleja meetodina), st. inimene-kui-tervik (kehavaim ühtsus) vaatest, kaasab praktilisi kogemusi füüsilise ja audioteatri valdkonnast ning sisaldab värskeid lähenemisi praktilisest uuringust lavastaja-näitleja vahelisest koostööst.

Miks on lavastamine tore ja mida ta veel on? Vaata siit:

Eesmärgid ja ülesanded

Kursus on terviklik, andes ülevaatlikud teadmised näitekunstist, konkreetsed režii oskused ning lõpeb õppelavastusega (mõlemal aastal). Selle käigus omandatakse käsitöövõtted, kuidas luua kandev ning kõnetav lavastus. Lavastamise kursus sobib samavõrd ka kaasaegse tekstita või füüsilise teatri materjali loomeks, temas sisalduvad põhitõed on toeks ka improteatris, koreograaf-lavastajale tantsuteatris või lihsalt õhtuttäitva sündmuse läbimõtlemisel. Lavastamise kursus on jõukohane kõigile, kel on soov tegeleda teatrikunstiga, meeskondade juhtimisega (kreatiivses) keskkonnas ja oma idee vormistamisega sõnumiks selles.

2 aastane täiskursus loob ülevaate ning valmisoleku lavastamiseks teatris:
 • kuidas leida materjali, mis on lavastuse kontseptsioon;
 • kuidas luua ja järgida eksplikatsiooni kui rajakaarti;
 • kuidas luua ansambel, näitleja-lavastaja tandem ja lavastusmeeskonnaga;
 • mida vajab prooviperiood ja etendus;
 • miks on vaja lavastajal produtsendioskuseid ning
 • milliseid juhtimisoskuseid ja isikuomadusi vajab lavastaja.

NB! Õppese tulija ei pea kohe arvestama 2-aastase kursusega. Teine aasta on edasijõudnutele ja tunnistusel on antud erinev ainemaht. Teist aastat võib tulla sooritama ka hiljem, peale kogemuste omandamise pausi näiteks.

1. aasta

Lavastaja kutse ja mõiste, tema roll teatris ja vajalikkus ansamblis, roll ühiskonnas.

Lavastaja mõtlemise ja lavastamise struktuursus. Loogika lavastaja töös. Kogemus-käitumusliku psühholoogia kasutus teksti analüüsil ja eksplikatsiooni loomisel. Keskendumise, inspiratsiooni ja taipamise osa. 

Materjali leidmine-loomine. 

Lavastuse eksplikatsioon, kontseptsioon. Autori idee, lavastaja sõnum ja pealisülesanne. 

Kompositsioon, kulminatsioon

Atmosfäär, kujundus, audio, valgus 

Materiaalne ja mittemateriaalne  

Loominguline meeskond, näitleja valik 

PRAKTIKA:

seminarid, retsensioonid nähtud lavastustele, tulevase lavastuse materjali loomine-koostamine. Lühinäidendi või kompositsiooni (kuni 4 tegelast) õppelavastus praktikabaasis (kursuse juhendaja mentorlusega).  Lavastuse materjali loomise ülevaade. Õppelavastus võib toimuda ka nt kursusekaaslaste või teiste asjahuvilistega omavahel, suvelavastusena, tanstulavastusena, aastavahetuse ülesastumise vms lühivormina.

2. aasta

Teisel aastal õppimise eelduseks on esimese aasta lõpetamine õppelavastusega või eelnev vähemalt kahe loo lavastamise praktiline kogemus ja/või kutseline teatrialane eriharidus (sobib nt. teatriteadus, teatri õpetaja üldhariduskoolis, dramaturg vms- uuri lisa polygon@polygonteater.org)

ansambli koostamine ja prooviperiood

etendusprotsess, produtsendi algteadmised

näitleja juhendamine ning misansteneerimine

meeskondade juhtimine ja alusteadmised näitleja-lavastaja  Null Punkti Praksisest (Zero Zone Praxis)

Kursusel on olulisel kohal lisaks praktilistele käsitöö-oskustele ka isikuareng nii personaalselt kui meeskonnas ning meeskonna juhtimise oskused. Nõnda kui loovkirjutamine arendab tekstiloome kõrval ka analüüsivõimet, sõnastamise, struktureerimise ja loo jutustamise oskust; nii õpetab lavastamise kursus sind lisaks sündmuste loomele juhtima iseennast ning vajadusel ka teisi. Lavastamine äratab inspiratsiooni, harjutab seda nii esile kutsuma kui vormi valama, arendab teiste ideid tõlgendama ning neid endale mõistetavaks adopteerima; kasvatab tolerantsust, enese- ning sihikindlust luues mõtte puhtust ja selgust. Sa ei pea lavastamisega tingimata leiba teenima- tee seda enesearenduseks ja sõprade rõõmuks juubelipeoks või kolleegidega firma aastapäevaks, miks mitte!

Kursuse tasu 896 € aasta
2-aastane täiskursus 1792 €

Eelneval kokkuleppel on võimalik tasuda kahes osas või kuu-põhiselt. Kõik maksed tasutakse ettemaksena. Arve võimalus. Tähelepanu: esimene tasu tasutakse hiljemalt 15. septembriks!

Enesepeegeldus vestluseks
Leia vastus ja järjesta endale olulisuse järjekorras

• kas armastan teatrit endas või ennast teatris?
• kas mul on ka mingi teine väljund oma sõnumile kui teater?
• miks ma teatrit armastan?
• kas mind kihutab tagant soov tuntuks saada?
• kas soovin aidata ühiskonnal edasi jõuda?
• kas armastan teha ühistegevusi?
• kas mul on piisavalt püsivust, järjekindlust ja jaksu?
• kas soovin ja  julgen võtta vastutust?
• kas ma oskan öelda ei?
• kas ma suudan jaatada minu omast erinevat lähenemisnurka?
• kas jaksan olla juht ja toestaja ilma isikliku ambitsioonita?
• kas ainult minu seisukoht on parim/õigeim?
• kas hoolin oma kaasteelistest?
• kas minu sõnum on suurem kui mina või on minu tänane kompentents piisav sõnumi avamiseks?
• kas ma olen valmis end pidevalt täiendama: kas oskan ära tunda või lahti lasta?

Osalen!

AVALDUSTE ESITAMINE 5. AUGUST 

EKSPLIKATSIOON JA  ELUKIRJELDUS 25. AUGUST 

REGISTREERI END KATSELE JA KURSUSELE SIIN

Lavastamise-kursus

“Usun, et see kursus aitab tulevasel lavastajal olla looja, nõustaja ning toestaja oma meeskonnale, et uue maailma äratamise teekond oleks helge ja inspiratsioon vaba. Et tulevast lavastajat ei tabaks segadus või suisa hirm keset proovisaali. Et keerulises olukorras niidiots üles leida ja sõnulseletamatu vormi valada!Tamur

Mis on lavastus?

Lavastus

Lavastus on mänguliselt läbitunnetatud, tasakaalustatud, kujundatud ning vajalikus tempos esitatud järjestatud sündmuste rida, mis loob sõnumi edastamist ja vastu võtmist toetava õhustikuga kunstilise terviku: etenduse.

Lavastamise kursusel osalemiseks on vajalik eluiga 20+ aastat. See annab õppijale parema stardipositsiooni isikliku elukogemuse näol. Loovkatsetele saab registreeruda alloleva nupu kaudu. Enne katsele registreerumist tutvu kindlasti õppe olemuse ja tingimustega.

Loovkatse

Loovkatsel osalemine ei eelda eelnevat teatrialast eriharidust. Loovkatse annab juhendajale aimu õppesse kandideerija eelteadmistest ja oskustest.

AVALDUS 5. AUGUST  

Vabas vormis, “Osalen” nupust avanevas e-kirja aknas.

EKSPLIKATSIOON ja LÜHIKE ELUKIRJELDUS 25. AUGUST 

Eksplikatsioon on kirjalik kokkuvõte oma tulevasest lavastusest (autor-pealkiri, lavastuse sõnum, lühike sisukokkuvõte, peamised sündmused, miks soovin seda lugu lavastada- mitte rohkem kui 500 sõna). Kindlasti palume märkida töö ülaosas oma: täisnimi, vanus, telefoni number, meiliaadress. Mõlemad saata .doc või .pdf manusena aadressile polygon[at]polygonteater.org.

VESTLUS 25.- 31. AUGUST

Vestluse punktid leiad lehe allosas. Peale kirjaliku lavastuse kirjelduse saamist lepib kool kandidaadiga vestluse aja.

KANDIDEERMISE VASTUSED 5. -10. SEPTEMBER

Vastavalt kandidaadi soovile on võimalik saada tagasisidet, kuidas oma edasist teatrialast arengut suunata. Seda peale kursusel osalejate kinnitamist. PS. Kool ei kommenteeri otseselt oma valikute aluseid, hoides võrdset suhtumist kõigi suhtes.

ÕPPE ALGUS OKTOOBRIS.

konkreetne esimese loengu aeg lepitakse kokku kursuse siseselt.

1. AASTA KURSUSELE ON OODATUD KUNI 8 KURSUSLAST

2. AASTALE ON OODATUD KOLLEEGID KA OTSE (vastavalt esimesest aastast jäävatele vabadele kohtadele)

 

REGISTREERI END KATSELE JA KURSUSELE SIIN 

(märgi, kas 1. või 2. aasta või mõlemad ning veendu palun, et vorm saadab kinnituse!)

Avalik esinemine
Õppejõud Tamur Tohver

Tamur on rahvusvaheliselt tunnustatud teatripraktik, kes täiendab end pidevalt praktilises ja akadeemilises teatriloomes lavastades kodu- ja välismaa professionaalsetes keskkondades. Tamur on lavastanud repertuaari- ja vabateatrites, teinud suuri vabaõhulavastusi, kujundanud helimaastikke kunstinäitustele, arendanud ja tootnud mängufilme, raadio-ooperit ja installatsioone, juhatanud TalTech’i T-Teatrit, lavastanud TV ja raadio sketšisarja ning suursündmusi- täna juba üle kaheksakümne teose. Tamur oli viisteist aastat kuuldemängude lavastaja (ERR Raadioteatri kunstiline juht ja vastustav produtsent 1998-2006); aastatel 2001-2005 EBU Radio Drama ekspert. Ta kuulus Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liidu juhatusse aastatel 2017-2021 (aseesimees aastatel 2017-2019), kuni siirdus teatrit uurima Ühendkuningriikidesse; on kuulunud mitmetesse Eesti Kultuuriministeeriumi ja Näidendivõistluse töörühmadesse, viinud läbi teatri ja filmi kursuseid ning laagreid ning olnud tegev Eesti algupärase draama arendajana alates 90ndatest. Tamur Tohver õpetab ülikoolides ja juhendab kraadiõpet alates 1998. aastast. 

Oskusteave otse allikast

Tamur Tohver vormistab täna oma uut lavastajametoodikat Manchester Metropolitan University doktorantuuris Inglismaal. Talle on omistatud nii Archimedese (EST, 2019), Eesti Kultuuriministeeriumi (2020, 2021) kui ka Fulbright’i (US Congress, 2021) stipendiumid uue metodoloogia loomiseks näitleja ja lavastaja vahelises koostöös. Alates 2022. aastast on Tamur Tohver University of Central Florida College of Graduate Studies Faculty Scholar kui magistriõppe juhendaja (Theatre MA, Theatre MFA, Acting Track). Samuti on ta aktiivselt kaasatud teatrikunsti akadeemilisse uurimisse International Platform for Performers TrainingTheatre and Performance Research Association ja International Federation for Theatre Research rahvusvahelistes töörühmades. Täiendatud loomeregistri ning ülevaate Tamur Tohveri ainulaadsest kogemusterohkest  lavastajateest leiad siit

Ühe aasta õppemaht
oktoober - veebruar + praktikakuu

Oktoobrist veebruari lõpuni kuni 4 loengut kuus / Kodutöö, seminarid ja vaatluspraktika / Enda lavastus

Õppe maht ja kava
Kestvus: loengud 5 kuud (vaheaeg aastavahetuse perioodil), lähtuvalt leitud praktikavõimalusest võib viimane 6. praktikakuu olla eraldi põhiblokist.
Õppevorm: võrguloeng reaalajas. Praktikakuus kohaldub see personaalseks mentorluseks samas meediumis. Täpsed juhendid juba kursuse grupis.
Maht: loeng kord nädalas, pühapäeviti a 1,5h / praktilise lavastamise ajal vajaduspõhine mentorlus.
Peamised õppeülesanded (kohanduvad):
 • loodava lavastuse materjali analüüs eksplikatsiooni põhjal, koostöö meeskonnas ning produktsiooni nüansid
 • kodused iseseisvad kirjutus- ja lugemisülesanded lähtuvalt seminari teemast ning kaks retsensiooni
 • õpilase lihtsad videosalvestused proovidest tagasisideks (laetakse üles võrgukeskkonda)

2. aasta kordab põhimõtteliselt 1. aasta ajalist mudelit, kuid täpsustatakse vastavalt õppijate vajaduste, praktika ja juhendaja võimalustele aasta alguses.

Ainepraktika

Lavastamise 1. kursuse viimane periood leiab aset praktilise tööna. Selleks võib olla nii isiklik lavastus (praktikakoha leiab õpilane ise) kui kutselise lavastaja assisteerimine. Assisteerimise puhul nihkub enda lavastuse loomise kohustus järgmisesse aastasse. Teatrikool praktikakohta ei paku. Erandkorras võib õppelavastus aset leida nt. ka hiljem, peale teoreetilise õppeperioodi lõppu (sõltub nt. teatri vms loovasutuse, kus lavastus plaanitud etenduma, töökavast), sellisel juhul saab õpilane tunnistuse peale selle sooritamist. Lavastus võib olla ka tantsulavastus või kompositsioon. Polygoni Teatrikool võib väljastada õppesse vastuvõetuile kinnituskirja, kui see on abiks praktikakoha leidmisel. NB! Juhime tähelepanu, et Kool ei vastuta õppetulemuste eest- õpetaja juhendamist järgimata  tulemusele ei jõua. Tegemist on loovalaga, kus edasijõudmine on alati sõltuv individuaalsest ajalisest panustamisest ning ka eeldustest.

Õppetasu tasumine

Õppetöö Polygoni Teatrikoolis on tasuline, kõik loovkatse läbinud peavad olema tasunud 15. septembriks, korduvtasujad vastavalt hiljemalt eelmisel nädalal enne uue perioodi algust. Tasutakse turvalise tasuplaani akna kaudu (all). See teeb tasumise mugavaks ja lihtsaks ning on dokumenteeritult lihtne jälgida mõlemal poolel. Tasumine alati etteulatava iseloomuga, kuna Kool ei vastuta vaid ühe õpilase ees, kool tagab võrdsed võimalused kõigile terve kursuse jooksul. Õppetasu on sobilik koolituskuludena (kirjuta vajadusel arve saamiseks Kontaktvormile). Teretulemast!

Anna oma soovidest ja küsimustest õppeplaanide kohta teada kontaktvormi kaudu! Kui esineb tehnilisi tõrkeid tasumisel, proovi mõne aja pärast uuesti.  Tee kindlaks, et sul on katkestusteta internetiühendus, kaalu läbi endale sobiv valik ning ära muuda poole pealt toimingut. 

  • Aasta tervikuna
  • VIIS KUUD
  • 896
  • Tasudes kahes osas
  • kaks kuud
  • 480
  • Tasudes ühe kuu kaupa
  • eelneval kuul
  • 210