e

Teatrikool

Polygoni Teatrikool ootab kõiki!

Teatrikool on keskkond, kus läbi tegutsemise ja läbimängimise on võimalik õppida mõtlema ja õppida õppima. Selleks meetodiks on näitekunst. Sellisel moel toimub kõik läbi mängu ja teatriloome ikka iseenda ja elu tarvis. Polygoni Teatrikool pakub oma põhiõppes näitlejatehnikate põhialuseid ning avardavaid teadmisi lavakõnest ja keha valdamisest/tunnetusest lavaliikumise moodulite kaudu.

Õpime

Teatrikool õpetab Stanislavski süsteemipõhiselt näitlejameisterlikkust, kombineerides seda impro ja füüsilise teatri ning lavakõne ja lavaliikumise õpetusega. Õpe toimub peamiselt E-N, kahel pealelõunal/õhtul nädalas, sõltuvalt õpperühmast.

Tegevus

Teatrikool alustas 2009. aastal ja tegutseb Tallinnas ja Tartus. Teatrikool alustab igal aastal vastuvõtukatsetega uutele tulijatele septembrikuus. Kõik praegused õpilased, kes soovivad ka uuest õppeaastast jätkata õppimist Polygon teatrikoolis, kinnitavad oma soovi hiljemalt 25.augustiks aadressil info@polygonteater.org.

Loe kooli sünnilugu siit

Kaugõpe ja eriolukorrad

Polygoni Teatrikoolil on tugev kogemus kaugõppe vormides. Välise jõu (nt. viirusleviku piirangute vms korral) ilmnemisel liigub õpe valutult online’i ning õppe- ja teostusvormidest rakenduvad näiteks kuuldemäng ja helindamine, videokunst ning omadramaturgia loomine. Sama toimub ka lavakõne ning -liikumise alal: õpime lähemalt tekstianalüüsi, monoloogi, rütmikat, kehatunnetust erinevate liikumiste iseloomu, anatoomiat ning keha ja vaimu suhtes tajumuslikku. NB! Kaugõpet kui püsiõppevormi teatrikool siiski vajalikuks ei pea, kindlasti jäävad õppeaastasse kontaktõpet võimaldavad perioodid

Meie õpetajad

Kõik meie õpetajad on igapäevaselt tunnustatud teatripraktikud, paljudel on mitu valdkondlikku kõrgharidust ja õpetajad täiendavad end pidevalt nii kodu- kui ka välismaal professionaalses erialases töös. Õpetajate igapäevastest tegemistest leiad rohkem lugemist  Eesti Näitlejate Liidu või Eesti Lavastajate Liidu kodulehtedelt ja ka lihtsalt veebiotsingu abil.

Oskusteave otse allikast

Kooli asutaja ja juhataja Tamur Tohver vormistab oma etenduskunstide uuringuid  juba Manchester Metropolitan University doktorikraadi programmis Inglismaal. Paljudel õpetajatel on magistrikraad teatrikunstis.

Tearikool avardab!

Kooli vastuvõtukatsed

Õppeaastal 2022/2023 näitlejameisterlikkuse õpet linnades ei toimu. 

Algaval aastal uuendame õppekava, kirjutame raamatuid ja ootame pisut, kuni maailm end korrastab. Vanusele 20+ toimub lavastajakursus, sellest uuest hübriidõppe võimalusest LOE SIIT LÄHEMALT! Kandideerimise tähtaeg on 5.august. Kel eluiga on 20+ ja kandideerimine jäi hiliseks, siis saates vajalikud kirjutised 14.augustiks 2022 kursuse lehel olevale kontaktile ja lisades märksõna “hiline kandideerimine“, lisame kandidaadi ootenimekirja- juhuks, kui mõni lisakoht avaneb. Teavitame soovijaid avanenud võimalusest alates 16.augustist. Kindlasti arvestame kandidaadi sooviga juba järgmisel 2023/24 õppeaastal.

Loovkatsed

Kooli astumise katsetel on kohustuslik esitada peast omal valikul üks luuletus ja proosapala katkend (pikkusega A4 lehekülg). Katsed on õpilase eeldustest ja võimetest parema ettekujutuse saamiseks, mitte konkureerimiseks või hinnangute andmiseks.

Katsetele riietu liikumist võimaldavalt!

Teatrikooli katsetele saab registreeruda alloleva nupu ÕPPE KAVA JA KORRALDUS kaudu. Enne katsele registreerumist tutvu kindlasti õppe olemuse, tingimuste ja ülesehitusega. Registreerima peavad end ka kõik, kes valivad vaid Lavakõne / Lavaliikumine / Kõne + Liikumine plaanid. Vaid Lavaliikumise õppeplaani valijad on oodatud otse esimesse tundi. Kõik õpilased peavad olema tasunud enne esimest õppenädalat ning kõik uued liitujad esimese nädala jooksul (reedeks). Käesoleva lehe allosast leiad ka õppeplaanide ja õppetasude valikud.

Pluss Polygoni täiskasvanud

Õppetasu tasumine

Õppetöö Polygoni Teatrikoolis on tasuline. Tasutakse turvalise tasuplaani akna kaudu (all). See teeb tasumise mugavaks ja lihtsaks, hoiab kokku õpilase ja lapsevanema aega, vähendab bürokraatiat ning on lihtne jälgida mõlemal poolel. Tasutakse enne semestri algust, sügisel uus tulija vastavalt katsete tulemusele ja

 • õppe jätkaja hiljemalt 25.augustil
 • semestri kaupa tasujal teine semester hiljemalt 25. detsembriks.
 • kuu kaupa tasudes eelmise kuu 25. kupäeval.

Kool ei vastuta vaid ühe õpilase (ja tema vanemate) ees, kool tagab võrdsed võimalused kõigile õpilastele terve õppeaasta jooksul. Seetõttu on tasumine alati etteulatava iseloomuga. Samuti juhime tähelepanu, et Kool ei vastuta õppetulemuste eest. Õpetaja juhendamist järgimata või tundidest puudumisel tulemusele ei jõua. Tegemist on loovalaga, kus edasijõudmine on alati sõltuv ka eeldustest ning individuaalsest ajalisest panustamisest. Õppetasult kehtib tulumaksusoodustus õpilastele vanuses 3-18. eluaastat ning õppetasu on sobilik ka koolituskuludena (kirjuta vajadusel arve saamiseks Kontaktvormile). Õppe lõpetamise soovist anda teada aadressil info@polygonteater.org. Jooksva õppeaasta sees vaadatakse iga soov üle personaalselt (loe täpsemalt Õppekava lehelt).

Tallinna rühmad ja kursused

Põhiõpe sisaldab Stanislavski süsteemi näitlejameisterlikkust, kombineerides seda impro ja füüsilise teatri ning lavakõne ja lavaliikumise õpetusega. NB! Sundolukordades võimalik osaliselt kontaktivabalt. Kõikides rühmades: Polygon Pluss, Polygon Studio ja Polygon keskaste –  toimuvad tunnid vastavalt tunniplaanile 2x nädalas korraga 1,5h. Õppetöö sisaldab lisaks erialatunde vastavalt tunniplaanile, lavaline liikumine (1h nädalas)  ja lavakõne (1h nädalas). Rühmades osalejatele on need rühma hinna sees.

Tallinna rühmadesse on oodatud lisaks Tallinna linnale ka mujalt tulijad. Maja lähedal on nii rongipeatus, kui ka hea linnasisene ühistransport (tramm, buss), parkimine maja ees. Õppetöö Tallinnas toimub aadressil Pärnu mnt 142A – vaata kohale jõudmist siit.

Polygon keskaste

Põhikooliõpilastele vanuses 12-15 eluaastat.

Polygoni Stuudio

Noored 15-19 eluaastani, alates põhikooli lõpetamisest.

Polygon Pluss

Täiskasvanutele (20+ aastat) – eesmärgiks ennekõike isikuareng ja loominguline eneseväljendus draamaõppe kaudu.

Tallinna teatrikooli tasud

  • Tasudes poolaasta kaupa
  • 243 eurot 2 x aastas. Hind sisaldab lisaks lavakõne ja -liikumise tunde.
  • 54 / kuu
  • Tasudes terve õppeaasta korraga
  • 468 eurot 1 x aastas. Hind sisaldab lisaks lavakõne ja -liikumise tunde.
  • 52 / kuu
  • Tasudes ühe kuu kaupa
  • 59 eurot 9 x aastas. Hind sisaldab lisaks lavakõne ja -liikumise tunde.
  • 59 / kuu
Lavaline liikumine

Lavaline liikumine on osa teatrikunsti õppetööst, keha tunnetuse õpetus – kõigile vanusegruppidele. See sisaldab koordinatsiooni, ruumi tajumise, rütmika, kehalise improvisatsiooni, kehalise eneseväljenduse ja -partnerluse (tunnetuse) õpet. Õpime tundma keha kui tervikut läbi erinevate liikumispraktikate, valmistades (meid) ette hetkedeks laval kui ka elus. Kasutame tantsulisi liikumisi (sh capoeira (tantsuline võitluskunst), kontakt-tants, kaasaegne tants) ja joogaplastikat kui peamisi kohalolu ning teadlikkust arendavaid õpetusi. Improviseerime, õpime etteantud liikumisi ning loome kehalisi etüüde, üksi ja teistega. Loome isikliku autentse kehakeele, samavõrd arvestades ruumi ning teistega. Soovi korral on võimalik tulla ennast täiendama ka ainult lavalise liikumise tundidesse (ainult Tallinnas). NB! Sundolukordades võimalik osaliselt kontaktivabalt.

Lavakõne

Lavakõne on osa teatrikunsti õppetööst – kõikidele vanusegruppidele. Lavakõne treeningud sisaldavad hääle ja hingamise arendamise tehnikaid; diktsiooni, artikulatsiooni ja võimalusel teksti analüüsi ning interpretatsiooni õpet. Siin luuakse baasteadmised tõhusast kehakasutusest (Alexanderi tehnika baasil), hääleregistritest, hääletoest ja hääle suunamisest. Kursus annab teadmisi ja oskusi loominguliseks, loogiliseks, korrektseks ja isikupäraseks eneseväljenduseks esinemissituatsioonis ning arendab esinemisjulgust: kuidas jõuda enesekindla ja oma potentsiaali avardava eneseväljenduseni. Soovi korral on võimalik tulla ennast täiendama ka ainult lavakõne treeningutele (ainult Tallinnas!). NB! Sundolukordades võimalik osaliselt kontaktivabalt.

Lavakõne ja lavaliikumine koos

Lavakõne ja lavaliikumine koos ühe kursusena – igale vanusele. Kui valida  rühmade õppetöö väliselt ainult kehalise- ja kõnelise eneseväljenduse treeningud, siis tegeletakse ainult vastavate oskuste arendamisega, mitte niivõrd näitlejameisterlikkusega nagu tavarühmades.

Dharma Swasti Yoga

Dharma Swasti jooga on valikaine, mis sarnaselt lavakõnele ja lavaliikumisele toetab olemuslikult teatrikunsti põhiõpet ja mida võib samuti tulla õppima ka eraldiseisvalt. Teatris kasutame joogatehnikaid keha ette valmistades paremaks plastikaks ning samal viisil annab iga keskendumisharjutus ja hingamistehnika meile võimaluse teritada oma eristamis- ning tajuoskusi. Sestap on oodatud Dharma Swasti joogasse kõik, kes soovivad tegeleda keha kui terviku (meel ja füüsis) tasakaalustamise, enda füüsilise ja emotsionaalse vormis hoidmise ning fookuse juhtimise-hoidmise oskuste tugevdamisega. Viimane mõjub tänases päevas eriti hästi ärevushäirete, ebakindluse ja tahtejõuetuse korral. Esimeses etapis teeme tutvust 27 füüsilise kehaasendiga.

Lavastamine

Lavastamine on valikaine, mis toetab teatrikunsti põhiõpet ja mida võib tulla õppima individuaalselt. Eeldame siiski vähemalt viieliikmelist õpperühma. Kursus on nii praktilist kui teoreetilist laadi septembrist maini, andes ülevaatlikud teadmised teatrikunstist, praktilised konkreetsed režii oskused, põgusa isikliku näitlejakogemuse ning lõpeb kirjaliku eksplikatsiooni ja/või lühilavastusega. Kui huvi on tõsine (ka nt enesetäienduse vormis), ei pea ootama tingimata kursuse komplekteerumist. Võta meiega ühendust kõrvaloleva nupu kaudu- ‘Lavastamine’ autor Tamur Tohver on hea meelega valmis andma konsultatsioone näiteks ühe materjali teostamise raames või koostama individuaalse praktilise õppekava (ka harrastuslavastajale või sündmuse korraldajale). Nii kummaline kui see ka ei tundu, loovalana sisaldab lavastamine päris palju iseseisvat mõttetööd, kirjutamist ja vahel ka visualiseerimist paberil (nt. Sinu visioon lavastuslikust kujundusvajadusest või ka sündmuste kõverast jms), sestap on lavastamist võimalik edukalt õppida teatud momendini ka kaugõppena (ja vast ka pisut edasi, videofilmimise abil). Lähenemine individuaalne lähtuvalt just Sinu vajadusest, eeldustest ja eelnevast kogemusest.

Individuaalsed tunnid

Individuaalsete eratundidena saab õppida näitlejameisterlikkust, kõnekunsti, eneseväljendust, enesekindlust, erinevaid hingamis- ja energia taastamise ning erinevaid keskendumise-rahunemise meditatiivseid tehnikaid. Minimaalselt 6 korda – aeg, koht ja intensiivsus lepitakse personaalselt kokku.

Lisaks toimub avatud õpitubasid enesearengu ja näitlejameisterlikkuse teemadel ning teisi lühemaid kursusi. Täpsem info jooksvalt meie Facebooki lehel ja Teatrikirjas (Polygoni uudiskiri).

Anna oma soovidest ja küsimustest õppeplaanide kohta teada kontaktvormi kaudu! Kui esineb tehnilisi tõrkeid tasumisel, proovi mõne aja pärast uuesti.  Etteruttavalt- tee kindlaks, et sul on katkestusteta internetiühendus, kaalu läbi endale sobiv valik ning ära muuda poole pealt toimingut. Lisaküsimuste korral võib helistada meie üldnumbril 566 89609

Tartu rühmad ja kursused

Tartu on oodatud õpilased lisaks Tartu linnale kogu Tartumaalt! Õppetöö toimub Tartus Lille Maja saalides, Lille Noorsootöö keskus, Lille 9. Rühma tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile 2 korda nädalas, a 1,5h.

Polygon Tartu keskaste

Polygon Tartu keskastme rühm on põhikooli õpilastele vanuses 10 kuni 15.

Polygoni Tartu Stuudio

Polygoni Tartu Stuudiosse on oodatud kõik 16-25-aastased huvilised.

Tartu teatrikooli tasud

  • Tasudes poolaasta kaupa
  • 216 eurot 2 x aastas
  • 48 / kuu
  • Tasudes terve õppeaasta eest korraga
  • 405 eurot 1 x aastas
  • 45 / kuu
  • Tasudes ühe kuu kaupa
  • 54 eurot 9 x aastas
  • 54 / kuu