e

Teatrikool

Polygoni Teatrikool ootab kõiki!

Teatrikool on keskkond, kus läbi tegutsemise ja läbimängimise on võimalik õppida mõtlema ja õppida õppima. Selleks meetodiks on näitekunst. Sellisel moel toimub kõik läbi mängu ja teatriloome ikka iseenda ja elu tarvis. Polygoni Teatrikool pakub oma põhiõppes näitlejatehnikate põhialuseid ning avardavaid teadmisi lavakõnest ja keha valdamisest/tunnetusest lavaliikumise moodulite kaudu.

Oskusteave otse allikast

Teatrikool alustas 2009. aastal. Tänaseks on teatrikoolis õppinud erinevates vanuseastmetes Tallinnas, Tartus ja Haapsalus, osalenud laagrites ning kursustel üle tuhande õpilase. Teatrikool alustab igal aastal vestluste-vastuvõtukatsetega uutele tulijatele augusti või septembrikuus. Loe kooli sünnilugu siit

Kooli asutaja ja juhataja Tamur Tohver vormistab oma etenduskunstide uuringuid  juba Manchester Metropolitan University doktorikraadi programmis Inglismaal. Paljudel õpetajatel on magistrikraad teatrikunstis.

Tearikool avardab!

Teatrikool õpetab Stanislavski süsteemi põhiselt näitlejameisterlikkust ja lavastamist, kombineerides seda impro, füüsilise teatri ning lavakõne ja lavaliikumise teadmistega

 

Õppeaastal 2023/2024 toimuvad kaugõppe kursused Lavastamise kunst, Näitekunst ja Kõnekunst.

 

NÄITEKUNST hübriidkursusena (iga 16+): LOE SIIT LÄHEMALT!  Näitlemise individuaalõppe võimalusest leiad samuti selle lehe allosast, kursuste kirjelduse alt.

LAVASTAMISE KUNST 1. ja 2.aasta, hübriidkursus (iga 20+), LOE SIIT LÄHEMALT! 

    AVALIKU  ESINEMISE ja LAVAKÕNE KURSUS (KÕNEKUNST) hübriidkursus (iga 16+) jätkab samuti sügisel. Sellel on erinevad moodulid, saab valida 2-päevase intensiivi ja pikema järjepideva treeningu vahel, LOE SIIT LÄHEMALT!  Kõnekunsti individuaalõppe ja lavahirmust vabanemise võimalusest leiad selle lehe allosast, kursuste kirjelduse alt.

 

Õppesoovist kirjutades palume kindlasti märkida aine, mida soovitakse õppida, tulevase õpilase iga ja eelnev kogemus. NB! Kogemuse puudumine ei ole takistus, teave selle kohta annab lihtsalt juhendajale ülevaate hetkeseisust ja õpilase oletatavast tasemest.

Lavastamise kunst

Lavastamist võib õppima tulla 20. eluaastast alates. See kursus on nii praktilist kui teoreetilist laadi oktoobrist veebruarini (loengud), andes ülevaatlikud teadmised teatrikunstist, praktilised konkreetsed režii oskused ning lõpeb kirjaliku eksplikatsiooni ja/või lühilavastusega (praktiline lavastus). Kui huvi on tõsine (ka nt enesetäienduse vormis), ei pea ootama tingimata kursuse komplekteerumist. Võta meiega ühendust kõrvaloleva nupu kaudu- Tamur Tohver on hea meelega valmis andma konsultatsioone näiteks ühe materjali teostamise raames või koostama individuaalse praktilise õppekava (ka harrastuslavastajale või sündmuse korraldajale). Nii kummaline kui see ka ei tundu, loovalana sisaldab lavastamine päris palju iseseisvat mõttetööd, kirjutamist ja vahel ka visualiseerimist paberil (nt. Sinu visioon lavastuslikust kujundusvajadusest või ka sündmuste kõverast jms), sestap on lavastamist võimalik edukalt õppida teatud momendini ka kaugõppena (ja vast ka pisut edasi, videofilmimise abil). Lähenemine individuaalne lähtuvalt just Sinu vajadusest, eeldustest ja eelnevast kogemusest.

Juhendaja Tamur Tohver

Näitekunst

Näitlemist võib individuaalselt õppima tulla samuti alates 16. eluaastast. Kursus on nii praktilist kui teoreetilist laadi, oktoobrist aprilli lõpuni, andes ülevaatlikud teadmised teatrikunstist, praktilised konkreetsed näitlemisoskused ning lõpeb vabalt valitud osalemisega rühmatöös (õpilase enda leitud võimalus) või dialoogi ja monoloogi-luule ettekandmisega (kursuse siseselt vastavalt võimalusele). Kui huvi on tõsine (ka nt enesetäienduse vormis), ei pea ootama tingimata suurema kursuse komplekteerumist. Võta ühendust kõrvaloleva nupu kaudu- Tamur Tohver on hea meelega valmis andma konsultatsioone näiteks ühe materjali teostamise raames või koostama individuaalse praktilise õppekava (ka harrastusnäitlejale või täiendõppijale). Nii kummaline kui see ka ei tundu, loovalana sisaldab näitlemine päris palju iseseisvat mõttetööd, kirjutamist, rolli uurimist (analüüs), vahel endale teksti kirjutamist ja vahel ka vaatluspraktikat, sestap on näitlemist võimalik edukalt õppida teatud momendini ka kaugõppena (ja vast ka pisut edasi, videofilmimise abil). Lähenemine individuaalne lähtuvalt õpilase/kollegi vajadusest, eeldustest ja eelnevast kogemusest. NB! Eelnev esinemise või õppekogemus ei ole vajalik!

Õppesse kandideerimsieks palume kirjeldada avalduses oma olemasolevat kogemust ja selgitada soovi, miks näitlemine on oluline ja mis on personaalne õppe eesmärk.

Minimaalne personaalkursus sisaldab 6 kohtumist a 1,5 h. Registreerimiseks või lisaküsimusteks kontakteeru OSALEN nupu kaudu. Kindlasti märgi kirjas “Individuaalne näitekunsti õpe”.

Sügisel alustab pikem ühiskursus kuni 8 osalejaga, sellel on konkreetene õppetsükkel läbi viie kuu ja eraldi tasu. Kursusele võib juba kandideerida!

Juhendaja Tamur Tohver

Nullpunktipraksis

Nullpunktipraksis on arengutreening, mis aitab näitleja-lavastaja tandemil ära hoida prooviperioodis egopõhiseid konflikte ja ennetada lavahirmu ilminguid etenduse ajal. Harjutades Nullpunktipraksist saavutab näitleja sügava katkematu esinemisvoo ja liigub oma esituses kõrgemasse seisundisse. See loob võimsa kontakti vaatajaga ja mõlemad pooled kogevad etenduse ajal unustamatut elamust. Näitlejatreening omandab seeläbi isikuarengulised elemendid, mis toetavad ka muudes eluvaldkondades, aidates kohendada isikuomadusi ning muutes tegevused eesmärgistatuks ühise nimetaja alla- just nagu Stansilavski teatrikunsti puhul peamise ülesande leidmisel. Nullpunktipraksis hoiab ära esinemisärevuse, hirmu, fookuse kõikumise, aitab häälestuda positiivse tuelmuse saavutamiseks mistahes elu valdkonnas, puhastab ebavaliku mõttemaailmast, tugevdab intuitsiooni ning inspiratsiooni ja keskendumisoskust – aga õpetab ka fookuse paindlikku juhtimist.

Juhendaja Tamur Tohver

Kõnekunst

Lavakõne ja avalik esinemine on osa Kõnekunstist- õpe alates 16. eluaastast. Lavakõne treeningud sisaldavad erinevaid kõne tehnikaid; diktsiooni, artikulatsiooni ja vajadusel teksti koostamise, analüüsi ning interpretatsiooni õpet. Kursus annab teadmisi ja oskusi loominguliseks, loogiliseks, korrektseks ja isikupäraseks eneseväljenduseks esinemissituatsioonis ning arendab esinemisjulgust: kuidas jõuda enesekindla ja oma potentsiaali avardava eneseväljenduseni. Soovi korral on võimalik tulla ennast individuaalselt täiendama ka pikemale lavakõne treeningule. Erinevates lavalistes situatsioonides kasutame erinevaid oskusi; korrektset hääldust, diktsiooni ja artikulatsiooni peaksid valdama aga kõik. Enesetäienduse vajadusel võta ühendust juhendajaga, see aitab täpselt määratleda täpse õppe suuna, vajaduse ning mahu: ka igapäevase koosoleku läbi viimine nõuab nii esinemiskorrektust kui ülesastumisjulgust!

Juhendaja Tamur Tohver

Õppe olemus ja tingimused

Teatrikool on avatud kõigile ja piiramatu aja jooksul. Mis tähendab, et meil võib õppida eluaeg. Iga kolme aasta järel võib õpilane küsida koolilt elektroonilise õppeõiendi või diplomi läbitud ainete mahu kohta. Samal viisil väljastame vajadusel tõendi töökoha tarvis, teisele koolile vms. Tihti näitavad täiskasvanud meie õpet oma CVs kandideerides uuele töökohale või toovad selle välja tööandjale arenguvestluses või täiendõppena. Ja see on hea mõte, see annab tööandjale aimu Sinu võimekusest- loovus, meeskonnatöö oskus, distsipliin, tasakaalukus ja emotsioonide reguleerimise oskus on täna kõrgelt hinnatud isikuomadused.

Teatrikool on haridus

Kooli alusdokumentideks on õppekava, hariduse riiklikud normatiivid, Võlaõigusseadus ning hea pedagoogika tava. Kõik tekkivad küsimused lahendatakse kõiki pooli ära kuulates.

Kogukond kui võrdse kohtlemise alus

Õpilased on võrdsed ja õpetajad on võrdsed. Hoolimata võlaõigussuhtest ei ole Polygoni Teatrikoolil ühegi õpilase ega lapsevanemaga kliendi/teenindaja suhet, me eeldame ühist tegutsemist ühise eesmärgi nimel. Koolil on õppekogu ja regulaarsed koosolekud. Õpilase suhtluse, edasijõudmise või õppetasu katmise raskustest peab teavitama kooli varakult, et leida kõigile sobiv lahendus- vahel ei ole parim koolist lahkumine vms.

Privaatsustingimused

Müügitingimused