e

Näitlemine

Kursus oktoober 2024 - märts 2025
Soovid avastada oma loomingulist potentsiaali ja arendada oma oskusi teatrikunstis?
Olgu sul varasem näitlemiskogemus või mitte, ootame sind näitlemise kursusele oma võimeid avastama.
Kes on näitleja?

Näitleja on sõnumiga loovisik, kes vormistab selle läbi enda elavaks sündmuseks kunstilises (teatri)ruumis. Seeläbi võimaldab ta publikul etenduses tunnetuslikult otse osaleda.

Kursuse tutvustus

Näitlemine tutvustab kursusena käsitöö põhitõdesid, näitleja ning lavastaja vahelist koostööd, dramaturgilise ja poeetilise teksti analüüsi, monoloogi ja dialoogi esitamist ning rolli loomise aluseid ja lisaks sellele tausta loovaid psühholoogilisi, tajumuslikke, teoreetilisi ja praktilisi teadmisi. Kursus toimub hübriidõppena, loengu, töötubade ja seminari vormis võrgukeskkonnas juhendaja osalusel reaalajas ning juhendaja mentorlusega konkreetse loomingulise materjali raames.

Õpime looma rollitervikut ja kompaktset monoloogi esitust lavastuses või muus loomingulises keskkonnas. Näitlemine lähtub kursusel praktilisest Stanislavski viimase perioodi tegevusliku analüüsi meetodist (tuntud kui Active Analyses), st. inimene-kui-tervik (kehavaim ühtsus) vaatest. Näitlemine kaasab praktilisi kogemusi füüsilise ja audioteatri valdkonnast ning sisaldab värskeid lähenemisi praktilisest uuringust lavastaja-näitleja vahelisest koostööst.

Kursuse eesmärgid ja ülesanded

Meie kursus annab põhjalikud teadmised näitlemisest ja konkreetseid oskusi, mis on vajalikud tõhusa rolli loomiseks ja esitamiseks. Siin õpid mitte ainult näitlema, vaid ka mõistma teatrikunsti aluseid ning arendama oskusi, mis on olulised kaasaegses teatris ja loomevaldkonnas. Kursuse jooksul omandad järgmised oskused ja teadmised:

 1. Näitlemise põhitõed: Õpid, kuidas luua veenev ja emotsionaalselt kõnetav roll, kasutades erinevaid näitlemisvõtteid ja tehnikaid.
 2. Kaasaegse teatri baasteadmised: Lisaks traditsioonilistele näitlemisoskustele saad teadmisi kaasaegse teatri ja füüsilise teatri olulisemate põhimõtete kohta.
 3. Improvisatsiooni ja monoloogi esitamise oskus: Õpid improviseerima ja esitama monolooge ning dialooge loominguliselt ja veenvalt.
 4. Ekraani- ja häälenäitlemine: Saad teadmisi ja kogemusi ekraani- ja häälenäitlemise valdkonnas, sealhulgas kuuldemängude ja helindamise tehnikate kohta.

Kursus annab sulle mitmekülgse arusaama näitlemise kunstist ja selle rakendusvõimalustest erinevates kontekstides. Olgu sul eesmärgiks saada professionaalseks näitlejaks, lavastajaks või lihtsalt arendada enda eneseväljendusoskust, meie kursus toetab sinu teekonda teatrimaailmas.

Kursus loob valmisoleku ülesastumiseks nii üksi kui ansamblis:
 • kuidas leida materjali, mis on sõnum ja sealt tulenev pealisülesanne;
 • kuidas analüüsida valitud valmis teksti;
 • kuidas osaleda ansamblis, kuidas töötab näitleja-lavastaja tandem ja milline on koostöö partneriga;
 • mida vajab prooviperiood ja etendus ning mida ekraan või mikrofon
 • milliseid isikuomadusi vajab näitleja.

“Usun, et see kursus aitab tulevasel näitlejal olla silla ja sideme looja, et uue elukvaliteedi äratamine oleks läbi etenduse tulemuslik ja toestatud ning avaks kõigi osalejate inspiratsiooni, nii laval kui saalis. Et luua ja elada lugusid. Et esitajat ei tabaks segadus või suisa hirm keset proovisaali. Et keerulises olukorras niidiots üles leida ja sõnulseletamatu vormi valada!

Tamur Tohver

Kursuse teemad
 1. Näitleja roll ja kutse: Selgitame näitleja rolli ja mõistet teatris ning tema olulisust ansamblis ja ühiskonnas.
 2. Kogemuslik psühholoogia ja loogika: Õpime kasutama kogemuslikku psühholoogiat ja loogikat teksti analüüsimisel ja rolli loomisel. Keskendumise, inspiratsiooni ja taipamise osa.
 3. Materjali leidmine ja loomine: Tutvume materjali leidmise ja loomise põhitõdedega, sealhulgas autori idee, rolli sõnumi ja pealisülesande mõistmisega.
 4. Esitusvormid: Õpime erinevate esitusvormide, nagu monoloog, dialoog ja poeesia, rolli loomise tehnikaid nii materiaalses kui ka mittemateriaalses kontekstis.
 5. Praktilised tegevused: Seminarid ja retsensioonid nähtud lavastustele. Loome ja esitame tulevaste esitluste materjali, sealhulgas monolooge ja luuleesitusi ning dialooge partneriga.

Lisaks praktilistele oskustele keskendume ka isikuarengule. Nagu loovkirjutamine arendab analüüsivõimet, sõnastamist ja loo jutustamist, õpetab näitlemise kursus sind juhtima ja mõistma nii iseennast kui ka teisi. Näitlemine ergutab inspiratsiooni ja arendab oskust ideid tõlgendada ning neid selgelt väljendada, kasvatades samal ajal tolerantsust, enesekindlust ja mõttepuhtust. Sa ei pea näitlemisega tingimata leiba teenima – tee seda enesearenguks ja naudinguks!

Alguses pelgasin - Tamur tundus suur, kauge ja hirmutav. Aga tegelikult on ta soe ja rahulik ja oskab tagasisidestada nii, et selle tagasiside kaudu on võimalik õppida.

Diana

Üllatas, et üle veebi on võimalik sellist kursust teha. Tunnistan, et mul oli pisike eelarvamus, kas tehnika toimib ja kas kursuslased viitsivad. Tore oli tõdeda, et nii saab küll ning kursuslase (ja ka õpetaja) vahemaa pole takistus. Kõige kaugem osaleja asus Sri Lankal 😀

Diana

Sain teada, kui suur tähtsus on nii rolli kui ka tekstiga töötamisel analüüsioskusel. Analüüsiõpe oli minu jaoks uus, aga väga vajalik kogemus. Olen kindel, et teadmised ja oskused, mida Tamur mulle õpetas, jäävad mind toetama ka tulevikus, mis iganes valdkonnas ma ennast teostada soovin.

Liise-Charlotte, 16

Näitlemine tähendab minule vabadust. Näitlejaõpe annab enesekindluse ja samas haavatuse maailmas, kus paljud suruvad enda iseloomu alla, et teistele meeldida. Näitlemine on omamoodi teraapia, sest iga kord kui ma Polygonist peale tundi koju läksin, olin ma energiat täis ja rõõmus nagu oleks mediteerinud.

Laura Nuka, University of Creative Arts, UK, näitleja BA 2023

Õpingud Polygoni Teatrikoolis avardasid otsima ning kogema tervikut ja selles erinevaid nüansse. Olen saanud juurde enesekindlust, julgust ja õppinud ilmselt ennast selgemalt väljendama. Samuti saanud teadmiseid, kuidas nii meeskonda juhtida kui ise usaldusväärne ja arvestav liige olla.

Maarja, näitleja ja kultuurikorraldaja

Õpetajana on Tamur toetav ja avab konkreetset kursust väga mitmest küljest. Ma väga hindasin lisakursuse juures tema enda kogemusi ning tähelepanekuid, kuna see on hea stardipunkt – mis on rääkimata tõed, mida professionaalid juba teavad, aga ikka peavad kõik kuidagi ise selle raskuse läbi tegema.

Merilin, teatriteaduse ja psühholoogia spetsialist

Sain teatriõppest kaasa uskumatult mitmekesise “tööriistakohvri”, mida enda praegustes rollides, aga ka igapäevaelus kasutada. Teatriõppe kogemused lükkasid esialgu mõnusalt mugavustsoonist välja, kuid hiljem oli nii suur rahuldus tulemust nähes.

Lili, 20

Tamur on olnud minu jaoks väga hea teatriõpetaja, luues turvalise ruumi ja inspireeriva õpikeskkonna. Alati, kui olen jäänud oma protsessidega kusagile kinni, oskab Tamur anda head nõu, kuidas edasi saada.

Liise-Charlotte, 16

Tamur lõi meile harjutuskeskkonna, kus saime vabalt katsetada, väljaspool mugavustsooni. Ta on sihikindel õpetaja, lavastaja ja treener, kes ei karda oma nägemust väljendada delikaatselt, ilma konflikti sattumata.

Siim, näitleja, lavastaja, vabakutseline kirjanik

Tamuril suurepärane oskus asju lihtsalt, arusaadaval viisil selgitada. Ta viis meie treeningud järgmisele tasemele - mitte ainult ei keskendunud sellele, kuidas saavutada esinemiskvaliteet, vaid ka, et kuidas olla parem inimene.

Rauno, impronäitleja, produtsent, kirjanik, koomik, näitlemisõpetaja

Tamuril on väga pikaajaline kogemus näitlejatudengite ja ettevõtjate õpetajana. Ta on võimas ja karismaatiline, kuid samas nüansitundlik õpetajana.

Kristel, meelerahu ja heasoovlikkuse treener

Õpetaja Tamur on meie otsimise ja analüüsimise teekonnal igati suunanud ja toetanud.

Maarja, näitleja ja kultuurikorraldaja

See energia, see kordumatu tunne etenduses.

Andrus, 42

Siin ma õpin mõtlema. Näen teiste silmade läbi asju, mida ise veel näinud pole. Siin on tore olla mina ise.

Teatrikooli õpilased

Kas need on Polygoni õ p i l a s e d? Ma kujutan ette, millised on siis veel lood kutseliste näitlejatega!

Teatrikülastaja Sirje vaheajal

Minul oli võimalus näha tänast etenduse peaproovi ja ma ütlen teile head sõbrad…. see mis hakkab toimuma nii laval kui teie sees on uskumatu!

Helger Urvastest
Õppe maht ja kava

Kestvus: praktilised tunnid 6 kuud (vaheaeg aastavahetuse perioodil).

Õppevorm: online tunnid reaalajas, personaalse mentorlusega samas meediumis. Kodused iseseisvad kirjutus-, lugemis- ja harjutusülesanded, lähtuvalt seminari teemast ning kaks retsensiooni. Kursuslase lihtsad videosalvestused enda harjutamisest tagasisideks (laetakse üles võrgukeskkonda). Täpsed juhendid juba kursuse grupis.

Maht: kohtumised kord nädalas, pühapäeviti a 1,5h

Kuidas osaleda?

Registreeru loovkatsele, kus osalemiseks ei eeldata eelnevat teatrialast eriharidust. Loovkatse annab juhendajale aimu õppesse kandideerija eeldustest ja tänastest oskustest. Kõik huvilised on teretulnud, sõltumata varasemast kogemusest! Kandideerimisel palun märgi lihtsalt avalduses, milline on su eelnev kogemus ja kas soovid osaleda esimese aasta kursusel või oled valmis liituma teise aasta jätkajatega. See on ka üks vestluse teemasid katsel, mis aitab luua ühtlased grupid.

Näitlemise kursusel osalemiseks on vajalik eluiga 16+ aastat. See annab õppijale parema stardipositsiooni isikliku elukogemuse näol. Enne katsele registreerumist tutvu kindlasti õppe olemuse ja tingimustega.

Loovkatse juhend

 • AVALDUS: 15.mai
  Vabas vormis avaldus, “Osalen” nupust avanevas e-kirja aknas. Kindlasti palume märkida avalduses õpilase: täisnimi, vanus, telefoni number, meiliaadress.
 • ESSEE VORMIS LÜHIKE EELNEVA KOGEMUSE KIRJELDUS: 27.mai.
  Essee on kirjalik kokkuvõte, miks soovitakse näitlemist õppida ja milline on eelnev kogemus, mitte rohkem kui 500 sõna.
  Essee tuleb saata .doc või .pdf manusena aadressile tohver@tohverstudio.org.
 • VESTLUS JA NÄITLEJAKATSE: 9. ja 16. juuni (online).
  Näitlejakatseks palume ette valmistada peast esitamiseks 1 monoloog (1 A4) JA 1 luuletus. Vestluse punktid leiate lehe allosas. Peale kirjaliku essee ja avalduse saamist lepib kool kandidaadiga vestluse aja.
 • KANDIDEERMISE VASTUSED: 21. juuni.
  Vastavalt kandidaadi soovile on võimalik saada tagasisidet, kuidas oma edasist teatrialast arengut suunata. Seda peale kursusel osalejate kinnitamist. PS. Kool ei kommenteeri oma valikute aluseid, hoides võrdset suhtumist kõigi suhtes.
 • ÕPPE ALGUS OKTOOBRIS.
  Konkreetne esimese loengu aeg lepitakse kokku kursuse siseselt.

ÜHE AASTA KURSUSELE ON OODATUD KUNI 10 KURSUSLAST

REGISTREERI END KATSELE JA KURSUSELE SIIN 

(veendu palun, et vorm kuvab sõnumi saatmise kinnitust!)

Enesepeegeldus vestluseks
Leia vastus ja järjesta endale olulisuse järjekorras

• kas armastan teatrit endas või ennast teatris?
• kas mul on ka mingi teine väljund oma sõnumile kui teater?
• miks ma teatrit armastan?
• kas soovin aidata ühiskonnal edasi jõuda?
• kas armastan teha ühistegevusi?
• kas mul on piisavalt püsivust, järjekindlust ja jaksu?
• kas ma suudan jaatada minu omast erinevat lähenemisnurka?
• kas ainult minu seisukoht on parim/õigeim?
• kas hoolin oma kaasteelistest?
• kas ma olen valmis end pidevalt täiendama?

Kursuse tasu 680 €
6 KUUD

Eelneval kokkuleppel on võimalik tasuda kahes osas või kuu-põhiselt. Kõik maksed tasutakse ettemaksena. Arve võimalus. Tähelepanu: esimene summa (vastavalt tasu plaanile) tasutakse hiljemalt 15. septembriks!

Õppetasu tasumine

Õppetöö Polygoni Teatrikoolis on tasuline, kõik loovkatse läbinud peavad olema tasunud 15. septembriks, korduvtasujad vastavalt hiljemalt eelmisel nädalal enne uue perioodi algust. Tasutakse turvalise tasuplaani akna kaudu (all). See teeb tasumise mugavaks ja lihtsaks ning on dokumenteeritult lihtne jälgida mõlemal poolel. Tasumine alati etteulatava iseloomuga, kuna Kool ei vastuta vaid ühe õpilase ees, kool tagab võrdsed võimalused kõigile terve kursuse jooksul. Õppetasu on sobilik koolituskuludena (kirjuta vajadusel arve saamiseks Kontaktvormile). Enne õppesse registreerumist tutvu kindlasti õppetingimustega sellel lehel! Teretulemast!

Õppejõud Tamur Tohver

Tamur Tohver alustas oma näitleja-õpinguid kui oli seitsmeaastane ning tema esimene kutseline roll leidis aset telelavastuses “Uus poiss” koos silmapaistvate kutseliste näitlejatega 1983. aastal. Juba 18-aastaselt tulid järgmised tele- ja raadiorollid ning ta on tegev tänaseni nii laval, raadios kui teles. Tamur on rahvusvaheliselt tunnustatud teatripraktik, kes täiendab end pidevalt praktilises ja akadeemilises teatriloomes lavastades kodu- ja välismaa professionaalsetes keskkondades. Tamur on lavastanud repertuaari- ja vabateatrites, teinud suuri vabaõhulavastusi, kujundanud helimaastikke kunstinäitustele, arendanud ja tootnud mängufilme, raadio-ooperit ja installatsioone, juhatanud TalTech’i T-Teatrit, lavastanud TV ja raadio sketšisarja ning suursündmusi- tänaseks juba ligi üheksakümmend teost. Tamur oli viisteist aastat kuuldemängude lavastaja (ERR Raadioteatri kunstiline juht ja vastustav produtsent 1998-2006); aastatel 2001-2005 EBU Radio Drama ekspert. Ta kuulus Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liidu juhatusse aastatel 2017-2021 (aseesimees aastatel 2017-2019), kuni siirdus teatrit uurima Ühendkuningriikidesse; on kuulunud mitmetesse Eesti Kultuuriministeeriumi ja Näidendivõistluse töörühmadesse, viinud läbi teatri ja filmi kursuseid ning laagreid ning olnud tegev Eesti algupärase draama arendajana alates 90ndatest. Tamur Tohver õpetab ülikoolides ja juhendab kraadiõpet alates 1998. aastast. Täpsema ülevaate Tamur Tohveri ainulaadsest kogemusterohkest näitleja- ning loometeest leiad SIIT.

naitlemine-polygon-tohver
Oskusteave otse allikast

Tamur Tohver on filmi- ja telenäitlemise õppejõud Huddersfieldi Ülikoolis (Inglismaa) ja oma uue näitleja-lavastaja vahelise koostöö metoodikaga Manchester Metropolitan Ülikooli (Inglismaa) doktorikandidaat. Talle on omistatud nii Archimedese (EST, 2019), Eesti Kultuuriministeeriumi (2020, 2021) kui ka Fulbright’i (US Congress, 2021) stipendiumid uue metodoloogia loomiseks näitleja ja lavastaja vahelises koostöös. Alates 2022. aastast on Tamur Tohver University of Central Florida College of Graduate Studies teaduskonna akadeemik kui magistriõppe juhendaja (Theatre MA, Theatre MFA, Acting Track). Samuti on ta aktiivselt kaasatud rahvusvahelisse akadeemilisse teatrikunsti uurimisse International Platform for Performers TrainingTheatre and Performance Research Association ja International Federation for Theatre Research töörühmades. 

Osalen!

AVALDUSTE ESITAMINE 15. MAI 

ESSEE JA  KOGEMUSE KIRJELDUS 27. MAI 

REGISTREERI END KATSELE JA KURSUSELE SIIN

Anna oma soovidest ja küsimustest õppeplaanide kohta teada kontaktvormi kaudu! Kui esineb tehnilisi tõrkeid tasumisel, proovi mõne aja pärast uuesti.  Tee kindlaks, et sul on katkestusteta internetiühendus, kaalu läbi endale sobiv valik ning ära muuda poole pealt toimingut. 

Kursust korraldab Tohver Studio OÜ.

  • Broneeri koht peale vastuvõtmist
  • broneerimistasu
  • 123
  • Tasudes ühes osas (kursuse hind 680 €)
  • KUUS KUUD
  • 557
  • Tasudes kahes osas (kursuse hind 709 €)
  • üks periood
  • 293
  • Tasu kuupõhiselt (kursuse hind 738 €)
  • eelneval kuul
  • 123