e

Näitlemine

Kursus oktoober - aprill

Kes on näitleja?

Näitleja

Näitleja on sõnumiga loovisik, kes vormistab selle läbi enda elavaks sündmuseks kunstilises (teatri)ruumis. Seeläbi võimaldab ta publikul etenduses tunnetuslikult otse osaleda.

Näitlemine tutvustab kursusena käsitöö põhitõdesid, näitleja ning lavastaja vahelist koostööd, dramatrugilise ja poeetilise teksti analüüsi, monoloogi ja dialoogi esitamist ning rolli loomise aluseid ja lisaks sellele tausta loovaid psühholoogilisi, tajumuslikke, teoreetilisi ja praktilisi teadmisi. Kursus toimub hübriidõppena, loengu, töötubade ja seminari vormis võrgukeskkonnas juhendaja osalusel reaalajas ning  juhendaja mentorlusega konkreetse loomingulise materjali raames.

Õpime looma rollitervikut ja kompaktset monoloogi esitust lavastuses või muus loomingulises keskkonnas. Näitlemine lähtub kursusel praktilisest Stanislavski viimase perioodi tegevusliku analüüsi meetodist (tuntud kui Active Analyses), st. inimene-kui-tervik (kehavaim ühtsus) vaatest. Näitlemine kaasab praktilisi kogemusi füüsilise ja audioteatri valdkonnast ning sisaldab värskeid lähenemisi praktilisest uuringust lavastaja-näitleja vahelisest koostööst.

Eesmärgid ja ülesanded

Kursus on terviklik, andes ülevaatlikud teadmised näitekunstist ning konkreetsed esitusoskused. Selle käigus omandatakse käsitöövõtted, kuidas luua kandev ning kõnetav roll. Näitlemine kui kursus sobib ka kaasaegse tekstita või füüsilise teatri rolli baasteadmisteks, temas sisalduvad põhitõed on toeks ka improteatris, monoesinemisel või lihsalt õhtuttäitva sündmuse juhtimisel. Näitlemine annab hea ülevaate tulevasele lavastajale, teksti loojale-autorile või sündmuse korraldajale näitleja võimalustest ning nende sihtpärasest kasutamisest. Näitlemine toimib hästi ka enesearengu kursusena, avades loomemaailma, isikliku loovuse ning arendades nii kõneoskust, esinemisjulgust kui analüüsivõimet. Näitlemine on jõukohane kõigile, kel on soov tegeleda teatrikunstiga, meeskondade juhtimisega (kreatiivses) keskkonnas ja oma idee vormistamisega sõnumiks selles.

Näitlemine tähendab kursuse mõistes peamiselt näitlemist elavas esituses, kuid kursus teeb laiendusi ekraani- ning häälenäitlemise (kuuldemäng ja helindamine) valdkondadesse.

Kursus loob valmisoleku ülesastumiseks nii üksi kui ansamblis:
 • kuidas leida materjali, mis on sõnum ja sealt tulenev pealisülesanne;
 • kuidas analüüsida valitud valmis teksti;
 • kuidas osaleda ansamblis, kuidas töötab näitleja-lavastaja tandem ja milline on koostöö partneriga;
 • mida vajab prooviperiood ja etendus ning mida ekraan või mikrofon
 • milliseid isikuomadusi vajab näitleja.

Kursuse teemad

Näitleja kutse ja mõiste, tema roll teatris ja vajalikkus ansamblis, roll ja pealisülesanne ühiskonnas. 

Kogemusliku psühholoogia ja loogika kasutus teksti analüüsil ja rolli loomisel. Keskendumise, inspiratsiooni ja taipamise osa. 

Mida, milleks, kellele, kus ja kuidas?

Materjali leidmine-loomine. Autori idee, rolli sõnum ja pealisülesanne. 

Monoloog, dialoog, poeesia. Materiaalne ja mittemateriaalne rolli loomes

PRAKTIKA

Seminarid, retsensioonid nähtud lavastustele, tulevase esituse materjali loomine-koostamine. Monoloogi ning luule esitus, stseeni dialoogi esitus partneriga.

Kursusel on olulisel kohal lisaks praktilistele käsitöö-oskustele ka isikuareng. Nõnda kui loovkirjutamine arendab tekstiloome kõrval ka analüüsivõimet, sõnastamise, struktureerimise ja loo jutustamise oskust; nii õpetab näitlemise kursus sind lisaks juhtima ning mõistma iseennast ja ka teisi. Näitlemine äratab inspiratsiooni, harjutab seda nii esile kutsuma kui vormi valama, arendab teiste ideid tõlgendama ning neid endale mõistetavaks adopteerima; kasvatab tolerantsust, enese- ning sihikindlust, luues mõtte puhtust ja selgust. Sa ei pea näitlemisega tingimata leiba teenima- tee seda enesearenduseks ja sõprade rõõmuks juubelipeoks või kolleegidega firma aastapäevaks, miks mitte!

Kursuse tasu 630 €
7 KUUD

Eelneval kokkuleppel on võimalik tasuda kahes osas või kuu-põhiselt. Kõik maksed tasutakse ettemaksena. Arve võimalus. Tähelepanu: esimene tasu tasutakse hiljemalt 15. septembriks!

Enesepeegeldus vestluseks
Leia vastus ja järjesta endale olulisuse järjekorras

• kas armastan teatrit endas või ennast teatris?
• kas mul on ka mingi teine väljund oma sõnumile kui teater?
• miks ma teatrit armastan?
• kas soovin aidata ühiskonnal edasi jõuda?
• kas armastan teha ühistegevusi?
• kas mul on piisavalt püsivust, järjekindlust ja jaksu?
• kas ma suudan jaatada minu omast erinevat lähenemisnurka?
• kas ainult minu seisukoht on parim/õigeim?
• kas hoolin oma kaasteelistest?
• kas ma olen valmis end pidevalt täiendama?

Osalen!

AVALDUSTE ESITAMINE 10. AUGUST 

ESSEE JA  KOGEMUSE KIRJELDUS 25. AUGUST 

REGISTREERI END KATSELE JA KURSUSELE SIIN

Õppetasu tasumine

Õppetöö Polygoni Teatrikoolis on tasuline, kõik loovkatse läbinud peavad olema tasunud 15. septembriks, korduvtasujad vastavalt hiljemalt eelmisel nädalal enne uue perioodi algust. Tasutakse turvalise tasuplaani akna kaudu (all). See teeb tasumise mugavaks ja lihtsaks ning on dokumenteeritult lihtne jälgida mõlemal poolel. Tasumine alati etteulatava iseloomuga, kuna Kool ei vastuta vaid ühe õpilase ees, kool tagab võrdsed võimalused kõigile terve kursuse jooksul. Õppetasu on sobilik koolituskuludena (kirjuta vajadusel arve saamiseks Kontaktvormile). Enne õppesse registreerumist tutvu kindlasti õppetingimustega sellel lehel! Teretulemast!

“Usun, et see kursus aitab tulevasel näitlejal olla silla ja sideme looja, et uue elukvaliteedi äratamine oleks läbi etenduse tulemuslik ja toestatud ning avaks kõigi osalejate inspiratsiooni, nii laval kui saalis. Et luua ja elada lugusid. Et esitajat ei tabaks segadus või suisa hirm keset proovisaali. Et keerulises olukorras niidiots üles leida ja sõnulseletamatu vormi valada!Tamur

Mis on lavastus?

Lavastus

Lavastus on mänguliselt läbitunnetatud, tasakaalustatud, kujundatud ning vajalikus tempos esitatud järjestatud sündmuste rida, mis on vormistatud sõnumi edastamist ja vastu võtmist toetava õhustikuga kunstiliseks tervikuks. Lavastus toimib etenduse andmise kaudu.

Näitlemise kursusel osalemiseks on vajalik eluiga 16+ aastat. See annab õppijale parema stardipositsiooni isikliku elukogemuse näol. Loovkatsetele saab registreeruda alloleva nupu kaudu. Enne katsele registreerumist tutvu kindlasti õppe olemuse ja tingimustega.

Loovkatse

Loovkatsel osalemine ei eelda eelnevat teatrialast eriharidust. Loovkatse annab juhendajale aimu õppesse kandideerija eeldustest ja tänastest oskustest.

AVALDUS 10. AUGUST  

Vabas vormis, “Osalen” nupust avanevas e-kirja aknas. Kindlasti palume märkida avalduses õpilase: täisnimi, vanus, telefoni number, meiliaadress.

ESSEE VORMIS LÜHIKE EELNEVA KOGEMUSE KIRJELDUS 25. AUGUST 

Essee on kirjalik kokkuvõte, miks soovitakse näitlemist õppida ja milline on eelnev kogemus, mitte rohkem kui 500 sõna.

 Essee tuleb saata .doc või .pdf manusena aadressile polygon[at]polygonteater.org.

VESTLUS JA NÄITLEJAKATSE 27.- 31. AUGUST (veebi teel)

Näitlejakatseks palume ette valmistada peast esitamiseks 1 monoloog (1 A4) JA 1 luuletus.

Vestluse punktid leiaB lehe allosas. Peale kirjaliku essee ja avalduse saamist lepib kool kandidaadiga vestluse aja.

KANDIDEERMISE VASTUSED 5. -10. SEPTEMBER

Vastavalt kandidaadi soovile on võimalik saada tagasisidet, kuidas oma edasist teatrialast arengut suunata. Seda peale kursusel osalejate kinnitamist. PS. Kool ei kommenteeri oma valikute aluseid, hoides võrdset suhtumist kõigi suhtes.

ÕPPE ALGUS OKTOOBRIS.

konkreetne esimese loengu aeg lepitakse kokku kursuse siseselt.

1. AASTA KURSUSELE ON OODATUD KUNI 8 KURSUSLAST

 

REGISTREERI END KATSELE JA KURSUSELE SIIN 

(veendu palun, et vorm kuvab sõnumi saatmise kinnitust!)

naitlemine-polygon-tohver
Õppejõud Tamur Tohver

Tamur Tohver alustas oma näitleja-õpinguid kui oli seitsmeaastane ning tema esimene kutseline roll leidis aset telelavastuses “Uus poiss” koos silmapaistvate kutseliste näitlejatega 1983. aastal. Juba 18-aastaselt tulid järgmised tele- ja raadiorollid ning ta on tegev tänaseni nii laval, raadios kui teles. Tamur on rahvusvaheliselt tunnustatud teatripraktik, kes täiendab end pidevalt praktilises ja akadeemilises teatriloomes lavastades kodu- ja välismaa professionaalsetes keskkondades. Tamur on lavastanud repertuaari- ja vabateatrites, teinud suuri vabaõhulavastusi, kujundanud helimaastikke kunstinäitustele, arendanud ja tootnud mängufilme, raadio-ooperit ja installatsioone, juhatanud TalTech’i T-Teatrit, lavastanud TV ja raadio sketšisarja ning suursündmusi- täna juba üle kaheksakümne teose. Tamur oli viisteist aastat kuuldemängude lavastaja (ERR Raadioteatri kunstiline juht ja vastustav produtsent 1998-2006); aastatel 2001-2005 EBU Radio Drama ekspert. Ta kuulus Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liidu juhatusse aastatel 2017-2021 (aseesimees aastatel 2017-2019), kuni siirdus teatrit uurima Ühendkuningriikidesse; on kuulunud mitmetesse Eesti Kultuuriministeeriumi ja Näidendivõistluse töörühmadesse, viinud läbi teatri ja filmi kursuseid ning laagreid ning olnud tegev Eesti algupärase draama arendajana alates 90ndatest. Tamur Tohver õpetab ülikoolides ja juhendab kraadiõpet alates 1998. aastast. 

Oskusteave otse allikast

Tamur Tohver on filmi- ja telenäitlemise õppejõud Huddersfieldi Ülikoolis (Inglismaa) ja oma uue näitleja-lavastaja vahelise koostöö metoodikaga Manchester Metropolitan Ülikooli (Inglismaa) doktorikandidaat. Talle on omistatud nii Archimedese (EST, 2019), Eesti Kultuuriministeeriumi (2020, 2021) kui ka Fulbright’i (US Congress, 2021) stipendiumid uue metodoloogia loomiseks näitleja ja lavastaja vahelises koostöös. Alates 2022. aastast on Tamur Tohver University of Central Florida College of Graduate Studies teaduskonna akadeemik kui magistriõppe juhendaja (Theatre MA, Theatre MFA, Acting Track). Samuti on ta aktiivselt kaasatud rahvusvahelisse akadeemilisse teatrikunsti uurimisse International Platform for Performers TrainingTheatre and Performance Research Association ja International Federation for Theatre Research töörühmades. Ülevaate Tamur Tohveri ainulaadsest kogemusterohkest näitleja- ning loometeest leiad siit

Ühe aasta õppemaht
oktoober - aprill

Oktoobrist aprilli lõpuni kuni 4 grupikohtumist a 1,5h kuus / Kodutöö, seminarid ja vaatluspraktika

Õppe maht ja kava
Kestvus: praktilised tunnid 7 kuud (vaheaeg aastavahetuse perioodil).
Õppevorm: online tunnid reaalajas, personaalse mentorlusega samas meediumis. Kodused iseseisvad kirjutus-, lugemis- ja harjutusülesanded, lähtuvalt seminari teemast ning kaks retsensiooni. Kursuslase lihtsad videosalvestused enda harjutamisest tagasisideks (laetakse üles võrgukeskkonda). Täpsed juhendid juba kursuse grupis.
Maht: kohtumised kord nädalas, pühapäeviti a 1,5h

Sain teada, kui suur tähtsus on nii rolli kui ka tekstiga töötamisel analüüsioskusel. Analüüsiõpe oli minu jaoks uus, aga väga vajalik kogemus. Olen kindel, et teadmised ja oskused, mida Tamur mulle õpetas, jäävad mind toetama ka tulevikus, mis iganes valdkonnas ma ennast teostada soovin.

Liise-Charlotte, 16

Näitlemine tähendab minule vabadust. Näitlejaõpe annab enesekindluse ja samas haavatuse maailmas, kus paljud suruvad enda iseloomu alla, et teistele meeldida. Näitlemine on omamoodi teraapia, sest iga kord kui ma Polygonist peale tundi koju läksin, olin ma energiat täis ja rõõmus nagu oleks mediteerinud.

Laura Nuka, University of Creative ArtsUK, näitleja BA 2023

Õpingud Polygoni Teatrikoolis avardasid otsima ning kogema tervikut ja selles erinevaid nüansse. Olen saanud juurde enesekindlust, julgust ja õppinud ilmselt ennast selgemalt väljendama. Samuti saanud teadmiseid, kuidas nii meeskonda juhtida kui ise usaldusväärne ja arvestav liige olla.

Maarja, näitleja ja kultuurikorraldaja

Õpetajana on Tamur toetav ja avab konkreetset kursust väga mitmest küljest. Ma väga hindasin lisakursuse juures tema enda kogemusi ning tähelepanekuid, kuna see on hea stardipunkt – mis on rääkimata tõed, mida professionaalid juba teavad, aga ikka peavad kõik kuidagi ise selle raskuse läbi tegema.

Merilin, teatriteaduse ja psühholoogia spetsialist

Sain teatriõppest kaasa uskumatult mitmekesise “tööriistakohvri”, mida enda praegustes rollides, aga ka igapäevaelus kasutada. Teatriõppe kogemused lükkasid esialgu mõnusalt mugavustsoonist välja, kuid hiljem oli nii suur rahuldus tulemust nähes.

Lili, 20

Tamur on olnud minu jaoks väga hea teatriõpetaja, luues turvalise ruumi ja inspireeriva õpikeskkonna. Alati, kui olen jäänud oma protsessidega kusagile kinni, oskab Tamur anda head nõu, kuidas edasi saada.

Liise-Charlotte, 16

Tamur lõi meile harjutuskeskkonna, kus saime vabalt katsetada, väljaspool mugavustsooni. Ta on sihikindel õpetaja, lavastaja ja treener, kes ei karda oma nägemust väljendada delikaatselt, ilma konflikti sattumata.

Siim, näitleja, lavastaja, vabakutseline kirjanik

Tamuril suurepärane oskus asju lihtsalt, arusaadaval viisil selgitada. Ta viis meie treeningud järgmisele tasemele - mitte ainult ei keskendunud sellele, kuidas saavutada esinemiskvaliteet, vaid ka, et kuidas olla parem inimene.

Rauno, impronäitleja, produtsent, kirjanik, koomik, näitlemisõpetaja

Tamuril on väga pikaajaline kogemus näitlejatudengite ja ettevõtjate õpetajana. Ta on võimas ja karismaatiline, kuid samas nüansitundlik õpetajana.

Kristel, meelerahu ja heasoovlikkuse treener

Õpetaja Tamur on meie otsimise ja analüüsimise teekonnal igati suunanud ja toetanud.

Maarja, näitleja ja kultuurikorraldaja

See energia, see kordumatu tunne etenduses.

Andrus, 42

Siin ma õpin mõtlema. Näen teiste silmade läbi asju, mida ise veel näinud pole. Siin on tore olla mina ise.

Teatrikooli õpilased

Kas need on Polygoni õ p i l a s e d? Ma kujutan ette, millised on siis veel lood kutseliste näitlejatega!

Teatrikülastaja Sirje vaheajal

Minul oli võimalus näha tänast etenduse peaproovi ja ma ütlen teile head sõbrad…. see mis hakkab toimuma nii laval kui teie sees on uskumatu!

Helger Urvastest

Anna oma soovidest ja küsimustest õppeplaanide kohta teada kontaktvormi kaudu! Kui esineb tehnilisi tõrkeid tasumisel, proovi mõne aja pärast uuesti.  Tee kindlaks, et sul on katkestusteta internetiühendus, kaalu läbi endale sobiv valik ning ära muuda poole pealt toimingut. 

  • Aasta tervikuna
  • SEITSE KUUD
  • 630
  • Tasudes kahes osas
  • üks periood
  • 330
  • Tasudes kuu kaupa
  • eelneval kuul
  • 96