e

Avalik esinemine

Tulemuslik sõnavõtt on eneseväljenduse kunst
avalik esinemine

Kõige levinum küsimus näitlejale on: kuidas see tekst teil  küll pähe jääb? Reedan saladuse: näitleja ei õpigi teksti pähe, see jääb tal loomulikul viisil meelde. Selline viis annab enesekindluse, kindlustab öeldava mõistmise ja tagab hea vastuvõtu. Kui näitleja “adopteerib” autori teksti, siis tavaesinajel on lihtsam: ta on ise autor! Enda mõtteid tulemuslikult väljendada on jõukohane igaühele. Sellist loomulikku meetodit me kursusel õpimegi, sest mida selgemalt ja isikupärasemalt me seda suudame, seda huvitavam on meid jälgida. Tundes ennast kaaslase poolt huviga jälgitud, avame end veelgi täpsemalt ja paremini. Oskus teisi kuulata teeb meist meeldiva partneri ja kaaslase. 

         Teine levinuim mure puudutab lavakrampi ja esinemisärevust.

Aga ma ruttan ette.

Harjutused, vaatenurgad ja teadmised, mille kursusel omandad, ei ole keerulised. Harjutamine ei ole raske ning piinlikkust tundma ei pea. Iga uus teadmine avardab Sind tervikuna ja rajab toe paremaks hakkamasaamiseks. Sa ei ole üksi ja vähesed on sündinud kõnelejaks. 

Tamur

Miks te mind ei kuula? Miks mul suu nii hirmsasti kuivab ja käed higistavad? Oot... a kus ma need käed panen?!

Tuleb tuttav ette? Sellised nähtused on tingitud lihtsast ning loomulikust lavahirmust. Hirmu põhjustab endale harjumatu kuulajate tähelepanu keskpunkti sattumine: kas saan hakkama? Saad, ja need nähtused kaovad!

Eesmärk

Kellele ja milleks?
Avalik esinemine on suunatud kõigile, kes avaliku suhtlusega igapäevaselt seotud on- ka tavakoosolekul aruande esitamine, ajakirjanikule intervjuu andmine või juubelilaua kõne võib olla ületamatu raskusena tunduv ettevõtmine. Ja seda on meie harjutussaalis nähtud, kuidas esinemisärevus paneb jala või käe ja hääle nii värisema, et esitus jääb pooleli. Väljaspool harjutussaali juhtub vahel lisaks, et kuulajaskond satub olema negatiivselt eelhäälestatud ja mitte kuigi kuulamisaldis. Igati tõsine probleem ja samas vajalik ning lihtne ületada. Kõnekunsti kursus on mõeldud avaliku kõne ja esinemisoskuste omandamiseks või lihvimiseks läbi parema ettevalmistuse ning tugeva esitusvoo loomise, sh. diktsiooni ja artikulatsiooni arendust kaasates. Inimese hääl on tundlik vahend suhtluses. Me ei unusta kursusel ka keha, esineja mõjub alati tervikuna. Kuid ennekõike- julgus ennast väljendada tagab kaks peamist:

oma soovi sõnastamise ning selle jõudmise teisteni. Teiseks, selliselt saab kõnetreening enesemääramise ning endast teavitamise kursuseks. Kursus on jõukohane kõigile ja  küsimus “Kuhu ma oma käed panen?” laheneb iseenesest, pruugib vaid püsti tõusta ja alustada ja su käed…

Aga sellest juba treeningul!

Käsitlus

Kogemuspõhine metoodika

Avalik esinemine omandab Tamur Tohveri käsitluses laiema mõõtme kui vaid korrektne ülesastumine ise. Tamuri teadmised tuginevad isiklikule ligi 40-aastasele praktilisele kogemusele esinejana teatris, raadios, TVs ja filmis, aga ka akadeemilisele esituskunsti sisemiste dünaamikate tundmisele. Kuid mis peamine- Tamur on nõustanud kümneid ettevõtteid ja juhte nende vajaduste põhiselt, olles ise sageli ettevõtja rollis ning tundes detailselt juhi vajadusi ning kuulajaskonna eripära. Sageli on siin vaja lisaks faktipõhisele argumenteerimisele veenmisoskust ning stimuleerimist, diplomaatiat ning psühholoogiat, et kuulajani jõuda ning blokeeringuid ennetada. Tamuril on pideva esinejana kogemus erineva iseloomuga (rahvusvahelistelt) konverentsidelt, samuti on Tamur kõnet õpetanud nii akadeemiliselt, ettevõtluses kui juhendanud ka Eesti Rahvusringhäälingu saatejuhte.

AVALIK ESINEMINE

INTENSIIV 2 PÄEVA

 Kahepäevane kursus toimub veebikeskonnas ja käsitleb

kõnetehnikat ja kõne koostamist;
kuulamist, tähelepanu võtmist, esitusvoo loomist;
sõnumi edastamise ja vastuvõtmise loogika omandamist;
keskendumist, häält, hingamist; esinemishirmust vabanemist;
kuulajat: toetav, apaatne või agressiivne;
ruume ja/või selle loomist, esituse suunamist;
kanaleid: meedia, voogedastus üks-ühele, avalik ruum
esitlusvahendi valikut: Power Point, Paper Point või Whiteboard;
Sellelt kursuselt saad kaasa

oskuse esitada oma ideid ja lahendusi meeldejäävalt;

konkreetsed vahendid esinemishirmuga toimetulekuks ja enda korrektseks väljendamiseks;

diktsiooni- ja keskendumisharjutused

igapäevase suhtelmisjulguse ning head sõbrad, kes sinu esinemist hiljemgi peegeldavad.

Kursus toimub loengu ja mentorluse vormis juhendaja osalusel reaalajas, eeldatavasti nädalavahetusel.  Kursus ei eelda eelnevaid kogemusi või teadmisi. Osalejal on lõpetamisel praktiline ülesanne esitada enda koostatud tekst. Teise päeva pikkus sõltub osalejate arvust (piiramatu, kuid arvestame esinemistega lõpus).

 

TASU 220 €

Kes on kõneleja?

Kõneleja on sõnumikandja, kes vormistab selle väljenduseks avalikuks ruumis. See ei pea olema tingimata konverents- iganädalane meeskonna koosolek kannab täpselt sama vajadust kui juubelikõne peolauas. Sul on sõnum ja sa oled selle kandja. Sõnumi selgusest ning esitaja mõjuvusest sõltub hilisem tulemus mistahes olukorras.

RÜHMATREENING

Vastavalt rühma vajadusele

See moodul on kujundatav vastavalt huvigrupi vajadustele või eesmärkidele. Kui te tunnete end harjutamiseks kindlamini väljakujunenud seltskonnas, vajate juhtkonna, turundajate, kõnekeskuse, müügi, nõustajate, koolitajate, õpetajaskonna või mõne muu meeskonna oskuste lihvimist või otsustasite hoopis meeskonna virgutamiseks korraldada luule- või memuaaride õhtu või mis iganes on teie kasulik eesmärk: eneseväljendamise kunsti võib harjutada ka korporatiivselt. Kursust on võimalik täiendada vastava fookuse lisamisega, jättes sisukomponendid samaks. Kujundatud kursuse puhul lepitakse kokku loengu/treeningu vahekord ning sagedus eraldi.

Kursus toimub loengu ja mentorluse vormis võrgukeskkonnas juhendaja osalusel reaalajas. Kursus ei eelda eelnevaid kogemusi või teadmisi. Osalejal on lõpetamisel praktiline ülesanne esitada enda koostatud tekst. Kursust on võimalik pakkuda ka inglise keeles.

 Vajad personaalset lähenemist? Küsi lisa!

Osamaksetena tasumisel arvestame ettemaksetega, pikemas perioodis eelmisel kuul ning kahepäevase kursuse puhul 50/50, millest viimane pool peab olema laekunud kursuse alguspäeva eelõhtul (sobib ka maksekorraldus). Osamakse soovist palume teatada ülaloleva kirjavormi kaudu ja see peab olema kindlasti kooskõlastatud enne kursuse algust. Kõik küsimused on teretulnud. Kõiki variante kursusest on võimalik tasuda arvega, samadel alustel. Peatse kohtumiseni!

Avalik esinemine jõudis meie koolituskavasse esmakordselt 1998. aastal, mil Eesti ühiskonnas toimus oluline pööre suhtluses. Loomulikult on inimene ise, nõudmised talle, keskkond meie ümber kui ka isiklikud väljakutsed on loomulikult muutunud. Hoolimata suhtluse mudelite, vormelite ja vahendite lihtsustumisest on aga säilinud kaks peamist vajadust: ennast tulemuslikult mõistetavaks teha ning saada toetavalt mõistetud. Seega- uskumus, et tänapäevases voogedastuses ei vaja me enam kõne suunamist või selget diktsiooni, on illusioon.

Vastupidi, mida kaugemale liigume isiklikust kontaktist, seda suurem peab olema kõneleja sisemine jõud, kõne korrektsus ning suunatus, et sõnum kohale jõuaks. Silm on inimese peamine suhtlusvahend ning oma esitusega loob ta reeglina atmosfääri, mis peaks esitust toestama. Kui me need kaks vahendit arvutikaamera ning virtuaalruumi läbi kaotame- siis mis jääb alles?

Tulemuslik suhtlusoskus, nii avalik kui ringkondade sisene, on olnud Tamur Tohveri peamisi töövahendeid nii loomes kui juhtimises rohkem kui neljakümne aasta jooksul:

TAMUR ON JÕUDNUD PALJUDE KUULAJATE JA KÕNELEJATENI

Millest koosneb kõne?

Sissejuhatus: millest soovin kõnelda ja mida väidan?

Arendus: kuidas ma seda järeldasin ja millised on mu argumendid?

Haripunkt: peamine argument, mis toetab väidet.

Kokkuvõte: peamine järeldus ja selle laiem tähendus.

Avalik esinemine

Eelarvamused ja hoiakud: häälestus

Ennast väljendada suudavad kõik, hoolimata eelteadmistest. Uue eluväärtuse loob kaunis ja kerge eneseväljendus, muutes meie igapäevaseid suhteid ümbitsevatega. Seega- ka meid ennast! Ei maksa lasta end petta eelhoiakust, et avalik kõnelemine on midagi ületamatut ning et “see ei ole minu jaoks”. Kahjuks ei piisa vaid meie spetsialisti-teadmisest omal erialal, kui me ei suuda neid edastada. Tasub uurida, kas minu takistus tõeline? Mis meid päriselt takistada saab?  Mis on vajalik sellisest takistusest üle saamiseks ja mis aga hoopiski ei aita? Mis tunne oleks selgelt ja vabalt väljenduda nii oodatud kui ootamatus olukorras?

Inspiratsioon

Initsiatiivikuse võti

Avalik esinemine äratab inspiratsiooni, harjutab seda nii esile kutsuma kui vormi valama, arendab ideid tõlgendades ning neid endale mõistetavaks adopteerides analüüsi ja empaatia võimet; kasvatab tolerantsust, enese juhtimist ning sihikindlust läbi mõtte puhtuse ja selguse. Sa ei pea kõnekunstiga tingimata leiba teenima- tee seda enesearenduseks ja sõprade rõõmuks juubelipeol või kingi kursus lähedasele või kolleegile, miks mitte!

Kindlustunne

Enda mõistmise algus

Kursusel on olulisel kohal lisaks praktilistele käsitöö-oskustele ka personaalne isikuareng.

Enamasti saab ebakindlus eluski alguse murest kaaslaste hinnangu pärast. Seega – põhjuseks ei ole mitte ainult meie väljendusoskus, vaid selle kasutamise ja toestamise viis. Avalik esinemine toob kaasa tavalisest kõrgema tähelepanu kontsentratsiooni sinu isikule ning on seega bioloogiliselt hirmutav. Meie esinemisenergia on aga otseselt seotud valmisolekuga seista oma sõnade taga. See on eneseusu küsimus. Ja vastupidi – eneseusk ammutab jõudu tõesest väljendusest, usust oma sõnumisse. Kindel kõne on enese määramise viise ja seega kindluse allikas.

KÕNEKUNST

TREENING

Täiskursus käsitleb:

erialase teksti loomist ja/või valmis (kunstilise) autoriteksti analüüsi;
paaris toote vms esitlusi või lavapartneriga dialoogi vormistamist
KESKENDUMIST, HÄÄLT, HINGAMIST; ESINEMISHIRMUST VABANEMIST;
kuidas leida materjali, mis on sõnum;
kuidas luua ja järgida esituse ülesehitust kui rajakaarti;
kuidas luua suhe kuulajaga
erinevaid esinemiskeskkondi ja situatsioone;
mida vajab harjutusperiood ja mida esitus ise ning
millised isikuomadused tulevad esinejale kasuks ning kuidas nendeni jõuda.

 

Täiskursus on iganädalane treening, kinnistades teoreetilised teadmised praktilisteks oskusteks kõnekunstist ja kutselisest lavakõnest. Hübriidkursus toimub loengu ja mentorluse vormis võrgukeskkonnas juhendaja osalusel reaalajas ja koosneb 6 x 1h kohtumisest pühapäeva pärastlõunal, võimaldades kohtuda osalejale mugavas asupaigas (harjutusvõimalus peab olema). Kursusel on kuus kohta, palume saata oma sooviavaldus kandideerimiseks alloleva nupu kaudu (nimi, email, telefon kohustuslik + eesmärk, ootus).

Kursus ei eelda eelnevaid kogemusi või teadmisi. Osalejal on lõpetamisel praktiline ülesanne esitada enda koostatud tekst. Treeningut on võimalik pakkuda ka inglise keeles eraõppena.

 

TASU 396 € 

Õppejõud Tamur Tohver
Avalik esinemine

Tamur on rahvusvaheliselt tunnustatud teatripraktik ja õpetaja-juhendaja, kes täiendab end pidevalt kunstilises teatriloomes ja akadeemilises õpetamises, lavastades samaaegselt kodu- ja välismaa professionaalsetes keskkondades. Tamur on õpetanud Eesti, Inglismaa ja Ameerika ülikoolides, lavastanud repertuaari- ja vabateatrites, teinud suuri vabaõhulavastusi, kujundanud helimaastikke kunstinäitustele, arendanud ja tootnud mängufilme, raadio-ooperit ja installatsioone, juhatanud TalTech’i T-Teatrit, lavastanud TV ja raadio sketšisarja ning suursündmusi- täna juba üle kaheksakümne teose. Tamur oli viisteist aastat kuuldemängude lavastaja (ERR Raadioteatri kunstiline juht ja vastustav produtsent 1998-2006); aastatel 2001-2005 EBU Radio Drama ekspert. Ta kuulus Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liidu juhatusse aastatel 2017-2021 (aseesimees aastatel 2017-2019), kuni siirdus teatrit uurima Inglismaale; on kuulunud mitmetesse Eesti Kultuuriministeeriumi ja Näidendivõistluse töörühmadesse, viinud läbi teatri ja filmi kursuseid ning laagreid ning olnud tegev Eesti algupärase draama arendajana alates 90ndatest. Tamur Tohver õpetab ülikoolides ja juhendab kraadiõpet alates 1998. aastast, seda ka Ameerika Ühendriikides.

Oskusteave otse allikast

Tamur Tohver vormistab täna oma uut lavastajametoodikat, mis aitab ennetada lavahirmu erinevaid ilminguid ja täiustada esineja esitusvoogu ning kommunikatsiooni lava ja saali vahel Manchester Metropolitan University doktorantuuris Inglismaal. 

Talle on omistatud nii Archimedese (EST, 2019), Eesti Kultuuriministeeriumi (2020, 2021) kui ka Fulbright’i (US Congress, 2021) stipendiumid uue metodoloogia loomiseks näitleja ja lavastaja vahelises koostöös. Alates 2022. aastast on Tamur Tohver University of Central Florida College of Graduate Studies Faculty Scholar kui magistriõppe juhendaja (Theatre MA, Theatre MFA, Acting Track). Samuti on ta aktiivselt kaasatud teatrikunsti akadeemilisse uurimisse International Platform for Performers TrainingTheatre and Performance Research Association ja International Federation for Theatre Research rahvusvahelistes töörühmades. Täiendatud loomeregistri ning ülevaate Tamur Tohveri ainulaadsest kogemusterohkest  lavastajateest leiad siit

Õpingud Polygoni Teatrikoolis avardasid otsima ning kogema tervikut ja selles erinevaid nüansse. Olen saanud juurde enesekindlust, julgust ja õppinud ilmselt ennast selgemalt väljendama. Samuti saanud teadmiseid, kuidas nii meeskonda juhtida kui ise usaldusväärne ja arvestav liige olla.

Maarja, näitleja ja kultuurikorraldaja

Õpetajana on Tamur toetav ja avab konkreetset kursust väga mitmest küljest. Ma väga hindasin lisakursuse juures tema enda kogemusi ning tähelepanekuid, kuna see on hea stardipunkt – mis on rääkimata tõed, mida professionaalid juba teavad, aga ikka peavad kõik kuidagi ise selle raskuse läbi tegema.

Merilin, teatriteaduse ja psühholoogia spetsialist

Sain teatriõppest kaasa uskumatult mitmekesise “tööriistakohvri”, mida enda praegustes rollides, aga ka igapäevaelus kasutada. Teatriõppe kogemused lükkasid esialgu mõnusalt mugavustsoonist välja, kuid hiljem oli nii suur rahuldus tulemust nähes.

Lili, 20

Tamur lõi meile harjutuskeskkonna, kus saime vabalt katsetada, väljaspool mugavustsooni. Ta on sihikindel õpetaja, lavastaja ja treener, kes ei karda oma nägemust väljendada delikaatselt, ilma konflikti sattumata.

Siim, näitleja, lavastaja, vabakutseline kirjanik

Tamuril suurepärane oskus asju lihtsalt, arusaadaval viisil selgitada. Ta viis meie treeningud järgmisele tasemele - mitte ainult ei keskendunud sellele, kuidas saavutada esinemiskvaliteet, vaid ka, et kuidas olla parem inimene.

Rauno, impronäitleja, produtsent, kirjanik, koomik, näitlemisõpetaja

Tamuril on väga pikaajaline kogemus näitlejatudengite ja ettevõtjate õpetajana. Ta on võimas ja karismaatiline, kuid samas nüansitundlik õpetajana.

Kristel, meelerahu ja heasoovlikkuse treener

Tean Tamurit kui andekat ja karismaatilist lavastajat. Samuti on ta tugev, selge visiooni ning pikaajalise kogemusega õpetaja ja arengutreener.

Ringa, fiskaalhalduse professor

Karismaatiline, loominguline ja professionaalne on sõnad, mis mulle Tamurile mõeldes meelde tulevad. Ta aitas mul tõsta oluliselt oma suhtlemisoskusi ajal, mil mu töö hõlmas avalikku suhtlemist. Tema tugevaimad omadused on keskendumine parima saavutamisele ja suur kannatlikkus.

Anne, KYC/AML andmete kvaliteedijuht

Me oleme oma positisoonis olema puutumatud ja usume, et see määrab ka "kuulatavuse". Tamur lõhub sellise enesekindluse, asendades selle uuega- sõnumi sisu ja usk sellesse tagab tegeliku kontakti.

Riho, rahvusvahelise suurpanga tegevjuht

Tamur oskab läheneda keerulistele nähtustele lihtsalt, selgitab nähtuste olemust arusaadavalt ning ehitab üles tugeva eneseusalduse mitte ainult esinemiseks vaid kogu tegustemiskeskkonna ja töökultuuri mõttes. Sellist tulemust sooviksin ka mina oma sõnavõttudega luua!

Piret, tööhõive spetsialist ja personalijuht

Kursus aitab mõtteid ja esituse ülesehitust korrastada. Kindlasti ka fookust hoidma ning lavakrampi maha võtma- me ei ole ju näitlejad! Eriti on abiks erinevate formaatide käsitlus (tele jne). Soovitan!

Marko, elektroonika poeketi CEO

Koolitus oli nii teoreetiline kui ka praktiline, mis aitas kohe kuuldu järgi proovida - kinnistus paremini. Inspireeriv ja julgustav. Peale koolitust tajun ennast ja oma häält hoopis paremini ja sellest on kasu nii igapäeva töös, suhtluses kui kindlasti olen enesekindlam ka esinemisel. Kaasa saadud praktilised ülesanded aitavad omandatud veel edasi treenida ja esinemise julgus kasvas kordades. Aitäh!

Tiina, proaktiivse müügitiimi juht

Kuidas kõne tekstile anda sisu ja sõnum? Kuidas edastada sõnumit selgelt ja veenvalt? Nendele küsimustele sain vastused kui osalesin enese väljendamise kursusel. Tamur on tõeline praktik ja guru, kes on vastused endale selgeks mõelnud ning välja töötanud tehnikad. Harjutusi iseseisvaks eluks. Julgen soovitada

Peep, Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühingu tegevjuht

Koolitus on kindlasti tulemuslik kõigile, kel igapäevaselt vaja oma ideid edastada. Siin on võimalik mõtiskleda nii enda tänase olukorra üle kui ka praktiliselt olukordi läbi mängida. Mida õppisin? Kuidas oma mõtteid arusaadavamalt teisteni viia ja veelgi mõjusamalt esineda, kasutades nii häält kui kehakeelt

Guido, 18.aastase kogemusega koolitaja

Õpetaja Tamur on meie otsimise ja analüüsimise teekonnal igati suunanud ja toetanud.

Maarja, näitleja ja kultuurikorraldaja
  • AVALIKU KÕNE INTENSIIV
  • 2 PÄEVA
  • 220
  • INTENSIIV + TREENING
  • 2 PÄEVA + 1,5 KUUD
  • 565
  • KÕNEKUNSTI TREENING
  • 1,5 KUUD
  • 396