e

Müügitingimused

Meie kodulehe aadress on https://polygonteater.org/. Siit leiad meie toodete ostuprotsessi kirjelduse ja müügitingimused.

Tingimuste ulatus ja kehtivus

 1. Tingimused kehtivad internetiaadressil  https://polygonteater.org/ asuva ostukeskkonna vahendusel ostutehingu sõlmimisel teenuste ostmiseks ostja (edaspidi Klient) ja internetiaadressil  https://polygonteater.org/ asuva ostukeskkonna omaniku Ühing Polygon, reg.80268716 (edaspidi Müüja) vahel.
 2. Müüja on isikuandmete vastutav töötleja. 
 3. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad ostukeskkonna vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 4. Müüja jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel müügitingimuste lingi all.

Hinnainfo

 1. Ostukeskkonnas müüdavate toodete hinnainfo on välja toodud iga toote juures.
 2. Toodete hinnad on lõplikud (sisaldavad kõiki vajalike makse) ja kuvatakse eurodes.
 3. Toodete ostmine käib ostukeskkonna  kaudu (kodulehe menüüs: KOOL -> Tule kooli; TEATER – >Kava). Klient valib toote, tasub selle eest etteantud makseviise kasutades (pangalingi või kaardimakse võimaluse kaudu eurodes). Tellimus jõustub peale makse laekumist Müüjale.
 4. Müüja jätab endale õiguse teha e-poes toodud müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse e-poes toodete juures.
 5. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, lähtutakse tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimustest ja hindadest.
 6. Toodete puhul on tegemist teenustega, mida vahendatakse otsekontakti või interneti vahendusel ehk toote hinnale ei lisandu tarne tasusid ega muid lisakulusid.

Ostutehingu sõlmimine

 1. Ostu sooritamiseks lisab Klient soovitud tooted ostukorvi, kasutades toote juures olevat nuppu “Tasu” või  “Osta pilet”, mis viib edasi ostukorvi
 2. Ostu vormistamiseks näidatakse ostukorvi summat. Makse sooritamiseks vajalikud andmed koos kõigi kehtivate riiklike maksudega on nähtavad enne ostu kinnitamist.
 3. Ostu kinnitamiseks tuleb vajutada “Mine maksma” nupule. 
 4. Klient suunatakse edasi ostu eest tasuma temale sobiva makseviisi kaudu, kas pangalingi (SEB, Swedbank, LHV, Luminor ja Citadele) kaudu internetipanka või ta saab kasutada kaardimakse võimalust (Visa, Mastercard), tasu arvestatakse eurodes. Eelneval kokkuleppel on võimalik tasuda ka pangaülekandega. 
 5. Klient on kohustatud enne  ostu sooritamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, nendest sõltub ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine, edasine teenindus ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
 6. Enne ostu sooritamist peab Klient nõustuma käesolevate müügitingimustega, tehes linnuke kasti „Olen lugenud ja nõustun veebilehe müügitingimustega“
 7. Kliendile saadetakse e-posti teel koheselt peale tellimuse kinnitamist automaatselt väljastatav tellimuse kinnitus. Makse jõudmise kohta saadetakse ka kinnitus e-posti teel.
 8. Ostukeskkonnas pakutavate toodete hulgas olevaid digitaalseid tooteid (allalaetavaid heli- ja videosalvestisi, e-raamatuid jms) ja digitaalseid teenuseid (võrgu ülekanded – koolitused, loengud interneti vahendusel) saab osta üle maailma. Digitaalne toode jõuab kliendini peale makse laekumist 24 tunni jooksul, kas otse kodulehelt või e-maili teel. Digitaalse teenuse info jõuab kliendini e- maili teel. Otsekontaktiga teenuste info jõuab kliendini e- maili teel.
 9. Kui tellitud toodet ei ole võimalik mõjuval põhjusel edastada, teavitatakse sellest Klienti esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saamisest.
 10. Kodulehe ostukeskonnale, mis asub menüüs: TEATER – Kava, kehtivad lisaks müügitingimustele ka kodulehel asuvad tingimused alajaotuses – Piletiinfo (menüüs: TEATER -> Piletiinfo)

Isikuandmete töötlemine

 1. Müüja kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, e-maili aadress) ainult tellimuse töötlemiseks ning toodete Kliendile edastamiseks.
 2. Müüja saadab Kliendile uudiskirju ning pakkumisi Kliendi e-maili aadressile ainult juhul, kui Klient on ise selleks soovi avaldanud.
 3. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest teada e-kirja teel info@polygonteater.tohverstudio.org või järgides e-kirjas toodud juhiseid.
 4. Täpsem informatsioon isikuandmete töötlemise kohta on toodud kliendiandmete töötlemise põhimõtetes, mis on kättesaadavad Müüja kodulehel Privaatsustingimuste lingi alt.

Vaidluste lahendamine ja pretensioonide esitamine

 1. Üldjuhul ei ole toodete (teenuste) ostmisel hilisemat tagastusõigust. Kui on mõjuv põhjus tagastamiseks, siis saab teha taganemisavalduse Müüja e-mailile info@polygonteater.tohverstudio.org koos mõjuva põhjendusega. Sellisel kujul pretensiooni esitamise tähtajad (kui toote (teenuse)  juures ei ole seda muul kujul määratletud) on alljärgnevad: 
 • kursuse (otsekontaktiga kohtumisega ruumis) puhul 2 nädalat enne kursuse toimumist etteteatamisega
 • üksiksündmuse (kohtumine ruumis) puhul 2 nädalat enne sündmuse toimumist etteteatamisega
 • digitaalsete tooted (elektrooniliselt allalaaditavaid tooted) – tagastamine ei ole võimalik peale ostu sooritamist, kui toote juurde ei ole teisiti märgitud.
 • digitaalsete teenusete (üle interneti toimuvaid koolitused ja sündmused) – taganemine min 5 päeva etteteatamisega.
 1. Müüja tagastab tasutud ostuhinna põhjendatud taganemisavalduse kättesaamisest ja aktsepteerimisest esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14. päeva möödumisel.
 2. Kui kliendil on ostukeskkonna osas muid pretensioone, tuleb need saata e-kirja teel aadressile info@polygonteater.tohverstudio.org
 3. Kliendi ja Müüja vahel seoses ostukeskkonna vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 4. Müüja jätab endale õiguse müügitehingust taganeda, kui ostukeskkonna süsteemis on tekkinud ilmselge tehniline või inimlik viga või vääramatu jõud, mille alusel tehingu täitmist ei saa tehingu pooled mõistlikult eeldada või mille täitmine ei ole Müüjale võimalik. 
 5. Müüja ei vastuta müüdavates toodetes sisalduva teabe vastavuse eest Kliendi poolt eeldatud teabele ega võta ühelgi viisil vastutust tootes sisalduva teabe meelevaldse juhendeid eirava kasutamise eest ning sellisest kasutamisest tekkida võivate tagajärgede eest. Siia hulka kuulub isikuarengu meetodite puuduliku või mitte-eesmärgipärase kasutamise puhul tulemuste puudumine.

 

Ettevõtte kontaktandmed: 

Ühing Polygon 

Registrikood 80268716 

E-post: info@polygonteater.tohverstudio.org